CARTIPÀS MUNICIPAL (Ple 11-7-2019)

GRUPS MUNICIPALS

REGIDORS

 • Sr. Baldo Farré Serrat  (Som Poble)
 • Sra. Adelaida Aytés (Som Poble)
 • Sr. Martí Humet (Som Poble)
 • Sra. Vanesa Fort (Som Poble)
 • Sr. Pere Báscones (Som Poble)
 • Sra. M. Magdalena Barbero Mora (FM – ERC)
 • Sr. Jordi Gasia (FM – ERC)
 • Sr. Miquel M. Bretcha Vivó (FM – ERC)
 • Sra. Imma Gallardo Barceló (Junts per Sort)
 • Sr. Josep M. Rabasa Andorrà (Junts per Sort)
 • Sr. José Antonio Manrique Manrique (PSC)

JUNTA DE GOVERN

 • Sr. Baldo Farré Serrat – Alcalde
 • Sra. Adelaida Aytés
 • Sr. Martí Humet
 • Sra. Imma Gallardo

TINENCES D’ALCALDIA

 • Sra. Adelaida Aytés, 1a tinent d’alcalde
 • Sra. Imma Gallardo, 2a tinent d’alcalde
 • Sr. Martí Humet, 3r tinent d’alcalde

REGIDORS AMB DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES

 • Administració i règim interior: Martí Humet
 • Agricultura i ramaderia: Baldo Farré
 • Comunicació i noves tecnologies: Pere Báscones
 • Cultura: Pere Báscones
 • Educació: Imma Gallardo
 • Esports: Vanesa Fort
 • Festes: Adelaida Aytés
 • Hisenda i governació: Martí Humet
 • Joventut: Adelaida Aytés
 • Medi ambient: Imma Gallardo
 • Pobles: Martí Humet
 • Promoció econòmica i comerç: Josep Rabasa
 • Salut i Benestar social: Imma Gallardo
 • Turisme: Pere Báscones
 • Urbanisme i Obres públiques: Baldo Farré

Modificació nomenament de representants de l’Ajuntament a òrgans col·legiats

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant MauriciImma Gallardo
Parc Natural de l’Alt PirineuJosep M. Rabasa
Consell Escolar de l’Institut d’Ensenyament SecundariImma Gallardo
Consell Escolar del Col·legi d’Ensenyament Infantil i PrimariImma Gallardo
Consell Esportiu del Pallars SobiràVanesa Fort
Associació de Defensa Forestal Pic de l’OrriBaldo Farré
Assemblea local de Creu RojaAdelaida Aytés
Consorci del Grup d’acció local Pallars-RibagorçaBaldo Farré
Consorci del Grup d’acció local Leader Pirineu OccidentalBaldo Farré
Consorci Feder-PallarsBaldo Farré
Institut per al Desenvolupament i Promoció de l’Alt Pirineu i AranMartí Humet
Comissió mixta de participació local del Pallars Sobirà, de l’àmbit de PonentAdelaida Aytés
Associació d’Ens Locals de Muntanya dels Pirineus (AMPI)Martí Humet
Associació de Municipis per la IndependènciaBaldo Farré
Consorci Escola Itinerant Música i Dansa del PallarsPere Bàscones
Consell de participació ResidènciaImma Gallardo
Back to top
Skip to content