CARTIPÀS MUNICIPAL (De les Eleccions del 24.5.2015)

GRUPS MUNICIPALS

REGIDORS

 • Sr. Raimon Monterde Alberich – Alcalde (FM)
 • Sr. Aitor Soto Martín (FM)
 • Sra. M. Magdalena Barbero Mora (FM)
 • Sr. Jordi Gasia Perna (FM)
 • Sr. Baldo Farré Serrat  (CUP)
 • Sr. Pere Báscones Navarro (CUP)
 • Sr. Llàtzer Sibís Goset (CDC)
 • Sra. Imma Gallardo Barceló (CDC)
 • Sr. Josep M. Rabasa Andorrà (CDC)
 • Sr. Flórido Dolcet Esteve (CDC)
 • Sr. Pere Jordi Sabaté Zabay (CDC)

NOM DE LES CANDIDATURES PRESENTADES

 • Convergència i Unió (CiU)
 • Fem Municipi (FM)
 • Candidatura d’Unitat Popular (CUP)

JUNTA DE GOVERN

 • Sr. Raimon Monterde Alberich, Alcalde-president
 • Sr. Baldo Farré Serrat
 • Sr. Aitor Soto Martín
 • Sr. Pere Báscones Navarro

TINENCES D’ALCALDIA

 • Sr. Baldo Farré Serrat, 1r tinent d’alcalde
 • Sr. Aitor Soto Martín, 2a tinent d’alcalde
 • Sr. Pere Báscones Navarro, 3a tinent d’alcalde

DIPOSITARI DE FONS

 • Sra. M. Magdalena Barbero Mora

REGIDORS AMB DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES

 • Promoció econòmica: Baldo Farré Serrat
 • Participació i associacionisme: Baldo Farré Serrat
 • Pobles: Baldo Farré Serrat
 • Joventut: Baldo Farré Serrat
 • Festes: Aitor Soto Martín
 • Benestar social: Aitor Soto Martín
 • Sanitat: Aitor Soto Martín
 • Agricultura i ramaderia: Aitor Soto Martín
 • Medi ambient: Aitor Soto Martín
 • Cultura i educació: Pere Báscones Navarro
 • Comunicació i noves tecnologies: Pere Báscones Navarro
 • Hisenda i governació: M. Magdalena Barbero Mora
 • Administració i règim interior: M. Magdalena Barbero Mora
 • Serveis municipals: Jordi Gasia Perna
 • Obres públiques i urbanisme: Jordi Gasia Perna

NOTA: l’Alcaldia manté les atribucions en relació amb la resta de matèries no delegades expressament, fent especial esment de les competències en turisme, esports i comerç

• Edicte de Decrets d’Alcaldia en matèria de nomenaments (BOP núm. 120, 25/06/2015, pdf)

Back to top