CARTIPÀS MUNICIPAL (Ple 11-7-2019)

GRUPS MUNICIPALS

REGIDORS

 • Sr. Raimon Monterde Alberich – Alcalde (Som Poble)
 • Sr. Baldo Farré Serrat  (Som Poble)
 • Sra. Adelaida Aytes (Som Poble)
 • Sr. Martí Humet (Som Poble)
 • Sra. Vanesa Fort (Som Poble)
 • Sra. M. Magdalena Barbero Mora (FM – ERC)
 • Sr. Jordi Gasia (FM – ERC)
 • Sr. Miquel M. Bretcha Vivó (FM – ERC)
 • Sra. Imma Gallardo Barceló (Junts per Sort)
 • Sr. Josep M. Rabasa Andorrà (Junts per Sort)
 • Sr. José Antonio Manrique Manrique (PSC)

JUNTA DE GOVERN

 • Sr. Raimon Monterde Alberich – Alcalde
 • Sr. Baldo Farré Serrat
 • Sra. Adelaida Aytes
 • Sr. Martí Humet

TINENCES D’ALCALDIA

 • Sr. Baldo Farré Serrat, 1r tinent d’alcalde
 • Sra. Adelaida Aytés, 2a tinent d’alcalde
 • Sr. Martí Humet, 3a tinent d’alcalde

REGIDORS AMB DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES

 • Cultura: Raimon Monterde
 • Promoció econòmica i comerç: Raimon Monterde
 • Turisme: Raimon Monterde
 • Urbanisme i Obres públiques: Baldo Farré
 • Agricultura i ramaderia: Baldo Farré
 • Salut i Benestar social: Baldo Farré
 • Medi ambient: Baldo Farré
 • Joventut: Adelaida Aytés
 • Festes: Adelaida Aytés
 • Pobles: Martí Humet
 • Comunicació i noves tecnologies: Martí Humet
 • Hisenda i governació: Martí Humet
 • Administració i règim interior: Martí Humet
 • Educació: Vanesa Fort
 • Esports: Vanesa Fort

NOTA: L’Alcaldia manté les atribucions en relació amb la resta de matèries no delegades expressament, fent especial esment de les competències en turisme, promoció econòmica i cultura.

Acords en relació al Cartipàs Municipal de l’Ajuntament de Sort (BOP núm. 207, 25/10/2019)

Back to top