CARTIPÀS MUNICIPAL (Ple 11-7-2019)

GRUPS MUNICIPALS

REGIDORS

 • Sr. Baldo Farré Serrat  (Som Poble)
 • Sra. Adelaida Aytés (Som Poble)
 • Sr. Martí Humet (Som Poble)
 • Sra. Vanesa Fort (Som Poble)
 • Sr. Pere Báscones (Som Poble)
 • Sra. M. Magdalena Barbero Mora (FM – ERC)
 • Sr. Jordi Gasia (FM – ERC)
 • Sr. Miquel M. Bretcha Vivó (FM – ERC)
 • Sr. Agustí Cotonat Ruiz (Junts per Sort)
 • Sr. Josep M. Rabasa Andorrà (Junts per Sort)
 • Sr. José Antonio Manrique Manrique (PSC)

JUNTA DE GOVERN

 • Sr. Baldo Farré Serrat – Alcalde
 • Sra. Adelaida Aytés
 • Sr. Martí Humet
 • Sr. Agustí Cotonat Ruiz

TINENCES D’ALCALDIA

 • Sra. Adelaida Aytés, 1a tinent d’alcalde
 • Sr. Agustí Cotonat Ruiz, 2n tinent d’alcalde
 • Sr. Martí Humet, 3r tinent d’alcalde

REGIDORS AMB DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES

 • Administració i règim interior: Martí Humet
 • Agricultura i ramaderia: Baldo Farré
 • Comunicació i noves tecnologies: Pere Báscones
 • Cultura: Pere Báscones
 • Educació: Agustí Cotonat Ruiz
 • Esports: Vanesa Fort
 • Festes: Adelaida Aytés
 • Hisenda i governació: Martí Humet
 • Joventut: Adelaida Aytés
 • Medi ambient: Agustí Cotonat Ruiz
 • Pobles: Martí Humet
 • Promoció econòmica i comerç: Josep Rabasa
 • Salut i Benestar social: Agustí Cotonat Ruiz
 • Turisme: Pere Báscones
 • Urbanisme i Obres públiques: Baldo Farré

Modificació nomenament de representants de l’Ajuntament a òrgans col·legiats

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant MauriciAgustí Cotonat Ruiz
Parc Natural de l’Alt PirineuJosep M. Rabasa
Consell Escolar de l’Institut d’Ensenyament SecundariAgustí Cotonat Ruiz
Consell Escolar del Col·legi d’Ensenyament Infantil i PrimariAgustí Cotonat Ruiz
Consell Esportiu del Pallars SobiràVanesa Fort
Associació de Defensa Forestal Pic de l’OrriBaldo Farré
Assemblea local de Creu RojaAdelaida Aytés
Consorci del Grup d’acció local Pallars-RibagorçaBaldo Farré
Consorci del Grup d’acció local Leader Pirineu OccidentalBaldo Farré
Consorci Feder-PallarsBaldo Farré
Institut per al Desenvolupament i Promoció de l’Alt Pirineu i AranMartí Humet
Comissió mixta de participació local del Pallars Sobirà, de l’àmbit de PonentAdelaida Aytés
Associació d’Ens Locals de Muntanya dels Pirineus (AMPI)Martí Humet
Associació de Municipis per la IndependènciaBaldo Farré
Consorci Escola Itinerant Música i Dansa del PallarsPere Bàscones
Consell de participació ResidènciaAgustí Cotonat Ruiz
Back to top
Skip to content