Des de l’Ajuntament de Sort es gestionen les liquidacions d’ingressos directes (llicències d’obres, obertures de locals…); la resta de taxes es gestionen a través d’altres organismes

Taxa gestionada pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Data pagamentConcepte
1 abril-1 juny (1r fraccionament)Escombraries
2 setembre-2 novembre (2n fraccionament)Escombraries

Impostos i taxes gestionades per l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL)

Data pagamentConcepte
1a cobrança voluntària OAGRTLIVTM
1a cobrança voluntària OAGRTLCementiri
1a cobrança voluntària OAGRTLClavegueram
1a cobrança voluntària OAGRTLAigua / 2n semestre 2024
2a cobrança voluntària OAGRTLIBI urbana
3a cobrança voluntària OAGRTLIBI rústica
3a cobrança voluntària OAGRTLIAE
3a cobrança voluntària OAGRTLOVP
3a cobrança voluntària OAGRTLAigua / 1r semestre 2024
3a cobrança voluntària OAGRTLGuals

Per domiciliar un rebut d’aquesta cobrança l’interessat té tres opcions

Les cobrances voluntàries de l’Organisme resten pendents d’aprovació per part del propi ens. Tanmateix, les dates aproximades són

  • 1a cobrança voluntària: INICI 26 DE FEBRER 2024
  • 2a cobrança voluntària: INICI 2 DE MAIG 2024
  • 3a cobrança voluntària: INICI 23 DE SETEMBRE 2024

Per a més informació, accediu a la web de l’OAGRTL

Back to top
Skip to content
Aneu a la barra d'eines