En el marc de la normativa vigent en matèria d’accès a la informació pública (Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern) el calendari del contribuent és consultable al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Sort.

Back to top
Skip to content