Des de l’Ajuntament de Sort es gestionen les liquidacions d’ingressos directes (llicències d’obres, obertures de locals…); la resta de taxes es gestionen a través d’altres organismes.

Taxa gestionada pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Data pagamentConcepte que recapta
* 1 abril – 1 juny (1r fraccionament)

* 2 setembre – 2 novembre (2n fraccionament)
Taxa per recollida d’escombraries

Impostos i taxes gestionades per l’Organisme Autònom de Recaptació de Tributs Locals

Data pagamentConcepte que recapta
1a cobrança voluntària OAGRTLImpost sobre vehicles de tracció mecànica – IVTM
1a cobrança voluntària OAGRTLTaxa manteniment de cementiri 2021
1a cobrança voluntària OAGRTL Taxa clavegueram 2021
1a cobrança voluntària OAGRTL2n semestre taxa subministrament aigua – anualitat 2020
2a cobrança voluntària OAGRTLImpost sobre Béns Immobles Urbans (IBI) – domiciliat
2a cobrança voluntària OAGRTL Impost sobre Béns Immobles Urbans (IBI) – no domiciliat
3a cobrança voluntària OAGRTL Impost sobre Béns Immobles Rústica – domiciliat
3a cobrança voluntària OAGRTL Impost sobre Béns Immobles Rústica – no domiciliat
3a cobrança voluntària OAGRTL Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
3a cobrança voluntària OAGRTL Taxa per ocupació de via pública (OVP) 2021
3a cobrança voluntària OAGRTL 1r semestre taxa subministrament aigua – anualitat 2021
3a cobrança voluntària OAGRTLTaxa guals 2021

Per domiciliar un rebut d’aquesta cobrança, l’interessat té tres opcions

Les cobrances voluntàries de l’OAGRTL resten pendent d’aprovació per part del propi ens. Tanmateix, les dates aproximades són

  • 1a cobrança voluntària: 25 de febrer a 30 d’abril
  • 2a cobrança voluntària: 2 de maig a 5 de juliol
  • 3a cobrança voluntària: 20 de setembre a 20 de novembre

Un cop aprovades per l’OAGRTL, les dates definitives les trobareu a la secció Calendari de la seva pàgina web.

Back to top
Skip to content