CALENDARI PLENS ORDINARIS AJUNTAMENT DE SORT 2018

S’informa que les dates dels plens ordinaris que durà a terme l’Ajuntament de Sort durant l’anualitat 2018 són:

CALENDARI DE PLENS ORDINARIS
15 de gener de 2018
19 de març de 2018
21 de maig de 2018
16 de juliol de 2018
17 de setembre de 2018
19 de novembre de 2018

Sort, 2 de gener de 2018

Signat: L’alcalde,
Raimon Monterde Alberich

 

Back to top