S’informa que les dates dels plens ordinaris que durà a terme l’Ajuntament de Sort durant l’anualitat 2022 són:

CALENDARI DE PLENS ORDINARIS
11 de gener de 2022
8 de març de 2022
10 de maig de 2022
12 de juliol de 2022
13 de setembre de 2022
8 de novembre de 2022

Back to top
Skip to content