En el marc de la normativa vigent en matèria d’accès a la informació pública (Llei 19/2014 de transparència, accès a la informació pública i bon govern) les actes de Ple del 2015 en endavant són consultables al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Sort.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Back to top
Skip to content