Concurs samarreta Festa Major 2016

CONCURS PER A LA IMATGE GRÀFICA DE LA SAMARRETA DE LA FESTA MAJOR DE SORT 2016

festamajor-samarreta-web
Il·lustració guanyadora del concurs obra de Mariona Batalla Taylor, felicitats!

1. OBJECTE
Aquestes bases tenen per objecte regir en la convocatòria d’un concurs obert a tothom, amb la finalitat d’obtenir la imatge per a la samarreta de la Festa Major de Sort 2016.

2. ADMISSIÓ D’ORIGINALS
Cada participant pot presentar un màxim d’una obra inèdita.

3. TÈCNICA I DIMENSIONS
• La tècnica és lliure, però ha de ser apta per a la seva reproducció mitjançant quadricromia i ha de preveure una bona aplicació en una samarreta, a la part frontal o posterior.
• Les obres presentades han de tenir caràcter d’original definitiu.
• Els originals a presentar hauran d’estar muntats sobre cartró ploma.
• Posteriorment, cas de resultar guanyador/a, es requerirà l’arxiu original per a la seva reproducció, en algun format compatible amb Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator o similars; en general, aquells que puguin generar formats d’arxiu PSD, AI i/o EPS.
• El disseny s’haurà de poder reproduir mitjançant 1 o 2 colors plans.
• El disseny final no haurà d’excedir una superfície de 25×25 cm. En tots els suports figurarà imprescindiblement el text Festa Major 2016

4. TEMÀTICA
La temàtica és lliure i oberta. Haurà d’inspirar-se en qualsevol aspecte relacionat amb la festa major, el poble de Sort i/o la Comissió de Festes. Es valorarà, però, un disseny modern que alhora sigui coherent amb la temàtica i també que en reforci els seus valors.

5. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I TERMINI
Les persones interessades han de presentar a l’Ajuntament de Sort, ubicat al C. Dr. Pol i Aleu núm. 13 de Sort, una instància genèrica acompanyada del disseny en sobre tancat.
En aquest sobre hi ha d’haver la següent indicació: CONCURS PER A LA IMATGE GRÀFICA SAMARRETA FESTA MAJOR SORT 2016. Hi ha de constar un pseudònim, que cal escriure també al dors del disseny, a més d’un sobre tancat amb les dades i el pseudònim de l’autor/a. El termini per a la presentació de propostes és del 8 al 15 de juliol de 2016, ambdós inclosos.

6. RECOLLIDA
Les obres no guanyadores podran ser recollides a les oficines de l’Ajuntament de Sort durant la primera quinzena d’agost. Per a la devolució caldrà acreditar-se en la forma prevista legalment. Transcorregut aquest període, la Regidoria de Festes decidirà què fer amb les obres no recollides. L’Ajuntament no es fa responsable dels desperfectes o danys que, fortuïtament, puguin ocasionar-se en les obres presentades.

7. PREMI
Al/la guanyador/a li correspondrà un premi per import de 100 € (impostos inclosos) contra factura legal i una samarreta impresa amb la imatge guanyadora. L’obra guanyadora serà propietat de l’Ajuntament de Sort, i l’autor/a cedeix en exclusiva i irrevocablement el dret a reproduir-la, publicar-la o divulgar-la, total o parcialment, en qualsevol modalitat, mides o suport, així com la seva utilització per a publicitat (tot i que inicialment es planteja com a il·lustració per una samarreta eventualment també es pot fer servir amb altres finalitats).
L’Ajuntament de Sort podrà fer les modificacions necessàries per reproduir-la en els suports, les tècniques i les mides que sigui necessari. La propietat intel·lectual de l’autor/a quedarà garantida i recolzada en tot moment, segons el que estableix la legislació actual de la propietat intel·lectual. El nom del/la guanyador/a serà divulgat als mitjans de difusió propis (web, Twitter, Facebook, etc.)

8. JURAT
El jurat es reunirà abans del 19 de juliol de 2016 per triar la millor proposta i estarà integrat pels següents membres:
• 1 dissenyador/a amb experiència en el camp de les arts plàstiques i/o audiovisuals, nomenat per la Comissió i el grup de festes.
• 1 representant de la Comissió o del grup de festes.
• 1 representant de l’Ajuntament de Sort: regidor de festes.
El jurat pot declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s’ha presentat a concurs cap obra que compleixi els requisits de qualitat mínima, cas en el qual s’encarregarà el disseny a un/a professional de manera directa.

9. VALORACIÓ I VEREDICTE
Per tal de decidir el concurs, el jurat tindrà en compte els següents criteris:
• Qualitat artística, expressivitat i originalitat del disseny.
• Expressivitat i potencial comunicatiu com a reclam i imatge de la Festa Major.
• Idoneïtat de la imatge per aplicar-la a una samarreta.
El veredicte del jurat serà inapel·lable i implicarà la contractació del servei al/la guanyador/a del concurs. Totes les incidències i reclamacions que puguin presentar-se seran resoltes pel jurat.

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. Els/les concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de tercer en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge.

DOCUMENTS ANNEXOS
• Bases del concurs (pdf)

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top
Skip to content