Crida per al lloguer de pisos per a persones amb risc d’exclusió social

Crida conjunta entre Ajuntament de Sort, Club Social Pallars i Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal del Pallars Sobirà a la població per llogar pisos per a persones amb risc d’exclusió social.

L’opció de trobar un pis de lloguer a Sort s’ha convertit en una cursa d’obstacles quasi impossible per a qualsevol persona que vulgui viure de manera estable i durant temporades llargues. A totes aquestes dificultats se li ha de sumar l’estigma que reben les persones amb risc d’exclusió social (salut mental, violència de gènere, gent gran, discapacitat, situacions socioeconòmiques greus, joves…), que acaba de tancar les portes a l’habitatge.

Volem que al nostre poble es respectin els drets humans de totes les ciutadanes, i és per això que llencem aquesta demanda a totes les propietàries i propietaris de pisos a Sort, que pugueu llogar el vostre pis amb totes les garanties i seguretat a través del servei d’habitatge del Consell Comarcal, un servei gratuït i des d’on es gestionen tots els tràmits referents al pis i la comunicació directa amb els inquilins. D’aquesta manera, totes les propietàries tenen la seguretat de que l’habitatge està en bones mans i ben cuidat. Si es signa el contracte de lloguer a través de la Borsa d’Habitatge del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, la propietària tindrà dues assegurances gratuïtes mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: assegurança multirisc i assegurança de defensa jurídica.

Des del Club Social Pallars, un servei d’atenció a persones amb problemes de salut mental, hi ha el compromís de fer un seguiment i acompanyament individual en el dia a dia amb les persones amb problemàtica de salut mental que acompanyem des del servei. Facilitant la seva inserció a la comunitat i veïnat, i acompanyant en les activitats de la vida diària, així com la neteja, la conservació i el bon estat de la vivenda.

Demanem que feu córrer la veu a les vostres veïnes i veïns, que ens ajudeu a fer que la problemàtica de l’habitatge a la nostra comarca es desencalli, ja que totes les persones tenim dret a un habitatge estable i digne.

Back to top
Skip to content