Convocatòria de borsa de treball

EDICTE RELATIU A LA CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL I OBERTURA DE TERMINI DE SOL·LICITUDS

Per Decret d’Alcaldia de data 29 d’abril de 2016 s’han aprovat les bases per la creació d’una borsa de treball (*) i publicació de convocatòria, que es reprodueixen a continuació.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia amb la publicació d’aquest edicte i finalitzarà en un termini de deu (10) dies naturals a partir de l’endemà de la publicació del mateix al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (**).

Sort, 29 d’abril de 2016

Signat: Raimon Monterde Alberich
Alcalde de Sort

DESCÀRREGUES

• Edicte en format digital, bases reguladores i annex de documentació requerida (pdf)
• Publicació al BOP Lleida en data 05/05/2016 (pdf)
• Autorització per consulta del registre central de penats i delinqüència sexual (pdf)

(*) Els perfils requerits són: auxiliars administratius/ves, educador/a de llar d’infants, monitor/a de menjador i de lleure, coordinador/a d’activitats de lleure, peons per les diferents àrees de la brigada municipal
(**) Publicat en data 05/05/2016, el termini finalitza en data 17/05/2016

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top
Skip to content