Ajuts 2019 de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sort

El Ple de l’Ajuntament de Sort, en data 19 de novembre de 2019, va aprovar inicialment les Bases específiques de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sort per a la concessió de subvencions per a projectes per a l’any 2019, així com la seva convocatòria simultània.

L’objecte d’aquestes Bases és regular les condicions d’atorgament de subvencions per a les entitats socials i culturals per a l’any 2019, en règim de concurrència competitiva, amb la voluntat de cofinançar les despeses derivades de l’execució de projectes i actuacions d’interés públic o social que tinguin com a objectiu el suport i el complement de l’activitat cultural del municipi.

El text complet de les Bases i la seva normativa reguladora el podeu consultar al tauler electrònic de l’Ajuntament de Sort; el termini de sol·licituds finalitza en data 13/12/2019

La finalitat de la subvenció és donar suport a l’activitat social i cultural del municipi, així com afavorir l’assistència i cooperació entre entitats i el sector públic.

Beneficiaris

Poden optar a aquesta línia d’ajuts les entitats i associacions socials i culturals del municipi – o excepcionalment aquelles de fora del municipi que proposin un projecte adreçat al municipi – i les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sempre que no es vegin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que s’acullin als àmbits a continuació exposats:

  • Que donin suport i col·laborin amb el manteniment de la cultura popular i tradicional del municipi de Sort i/o comarca del Pallars Sobirà
  • Que vetllin per la conservació i difusió de tot el patrimoni cultural local material i immaterial
  • Que fomentin l’associacionisme, la participació i la inclusió social en l’activitat socio-cultural del municipi
  • Que fomentin la creativitat i la innovació en els llenguatges, temes o formes d’expressió cultural, musical o artística
  • Que donin suport a l’activitat literària i a la promoció de la lectura
  • Que complementin aspectes de l’oferta cultural generada per les administracions, com per exemple col·laborar en activitats festives i esdeveniments culturals i populars del municipi
  • Que fomentin els valors i la cohesió social, des de la justícia social i ambiental

Cada entitat podrà sol·licitar un sol ajut, ja sigui individualment o de manera col·lectiva amb altres entitats; en aquest cas, una de les entitats serà qui faci la sol·licitud en representació de tota l’agrupació.

Quantia

L’import de la subvenció podrà arribar com a màxim al 70% del cost total de l’actuació sol·licitada i fins a un màxim de 400 €

Descàrregues

  • Formulari de sol·licitud (inclou fitxa 1 – sol·licitud i dades de l’entitat -, fitxa 2 – memòria breu del projecte i pressupost simple -, fitxa 3 – formulari d’inscripció / actualització de dades al registre municipal) fitxer esmenat – no s’imprimia correctament – en data 26/11/2019
  • Anunci d’informació pública (BOP núm. 225, 21/11/2019)

NOTA IMPORTANT – Aquesta publicació té efectes merament informatius i la informació continguda amb caràcter de resum no té valor jurídic, per ampliar-la amb tot detall i validesa us remetem al tauler electrònic de l’Ajuntament de Sort

 

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Back to top
Skip to content