Sobirà 20>>30

Document final

Sobirà 20>>30 ha acabat la fase d’elaboració del Pla Estratègic.
Vols saber quins projectes es preveuen durant els propers anys?
Descarrega el document final de Sobirà 20>>30 (PDF, 9.3Mb)

paisatge amb vaques i muntanyes nevades

Sobirà 20-30 busca consensuar un model de desenvolupament comarcal, identificant aquells projectes clau per avançar cap a aquest model de territori i definint-los en un nivell de concreció perquè es puguin posar en marxa amb la col·laboració d’ens públics i privats.

Bases de treball

Les bases de treball que ens hem proposat per desenvolupar aquest Pla Estratègic són

Implicació de la ciutadania i els agents socials

Sostenibilitat i compromís mediambiental

Conversió a Smart Land a través de la innovació

Enfocament multisectorial, posant èmfasi en el turisme i la seva cadena de valor

Elaboració des del consens per assegurar la seva durabilitat

Accessibilitat i garantia de serveis

Reestructuració i garantia de serveis

Fases

Per realitzar aquest Pla estratègic, seguim un procés estructurat en les següents fases.
Actualment estem a la fase blava.

1. Diagnòstic extern
 • Anàlisi Dades econòmiques, empresarials i laborals
2. Diagnòstic intern
 • Enquestes a 25 agents clau (públics i privats) de la comarca
 • Participació ciutadana (online i en persona)
 • Identificació Eixos Estratègics
 • DAFO de cada eix
3. Reflexió estratègica
 1. Taules de treball temàtiques amb agents de la comarca
 2. Recerca i anàlisi de projectes de referència i bones pràctiques
4. Elaboració del Pla Estratègic
 • Definició d’objectius
 • Construcció de línies d’actuació
 • Definició concreta de projectes clau
5. Implantació, seguiment i control
 • Execució de projectes
 • Avaluació dels projectes executats
 • Captació de fons

Eixos estratègics i reptes

1

Pagesia i indústria agroalimentària

Apostar per una pagesia i sector agroalimentari professionals, moderns però arrelats en la tradició i basats en la qualitat.

 1. Tancament del cicle de producció agroalimentària a la comarca
 2. Posicionament dels productes. Qualitat i territori
 3. Augment del consum de producte local a la restauració local
 4. Exportació/distribució conjunta
2

Turisme conscient i diferencial

Adaptar l’oferta turística de la comarca als reptes globals de sostenibilitat i noves demandes del mercat.

 1. Desestacionalització
 2. Apostar per estratègies de qualitat enfront d’estratègies de volum
 3. Microsegmentació: especialitzar l’oferta en perfils concrets de clients
 4. Definir un model de negoci del senderisme
3

Territori intel·ligent

Fer del Pallars Sobirà un territori competitiu per a teletreballar o emprendre

 1. Millora de la connectivitat a tots els nuclis de població
 2. Digitalització de les empreses
 3. Creació d’un pool de coneixement i recursos
 4. Promoció de l’economia social i cooperativa
4

Captació i fidelització de talent i població

Treballar per l’arribada de nous pobladors i el retorn dels pallaresos que han marxat temporalment.

 1. Qualitat de vida com a factor d’atracció de professionals i empreses
 2. Enfortir l’educació post-obligatòria a la comarca
 3. Facilitar l’accés a l’habitatge
5

Transició ecològica i sostenibilitat

Contribuir a fer front als grans reptes de sostenibilitat i millorar l’aprofitament sostenible els recursos naturals

 1. Gestió forestal i aprofitament de la biomassa
 2. Enfortir sector de la construcció sostenible
 3. Impulsar la transició a economia circular de les empreses
6

Marca de Territori

Posicionar el Pallars Sobirà com a referent de qualitat (turística, agroalimentària, de qualitat de vida, de sostenibilitat)

 1. Mantenir la identitat, autenticitat i originalitat de la comarca
 2. Dotar la comarca d’un relat comú

Qui hi ha al darrere del projecte

El pla Sobirà 20-30 el lideren conjuntament el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i l’Ajuntament de Sort, amb un equip conjunt de tres tècnics i compta amb la implicació activa de la resta d’Ajuntaments del Pallars Sobirà. La Consultoria Metyis és l’empresa contractada per l’Ajuntament de Sort per l’elaboració del Pla Estratègic.

El Pla compta amb finançament del Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

Ministerio, SOC i Generalitat