Sort disposa d’un Pla d’Igualtat d’Oportunitats des de l’any 2006, amb el qual es marquen les línies a seguir al nostre municipi per aconseguir la igualtat entre dones i homes.

Actualment acaba d’entrar en vigor el segon Pla d’Igualtat 2011-2015 que marcarà les estratègies a seguir a nivell municipal en materia d’igualtat en diversos àmbits de treball: Igualtat al món laboral, salut, educació, benestar social, violència de gènere, transmissió de valors i actituds igualitàries, conciliació de la vida laboral i familiar, participació i associacionisme, esports i perspectiva de gènere en les polítiques púbiques.

Pla de polítiques de dones (304 downloads)
Back to top