La Llar d’Infants Municipal de Sort “Els Malfargats” es va crear al curs 1997/98 a recer d’un col·lectiu de pares que, juntament amb l’Ajuntament de Sort, van endegar el projecte de la seva creació.

Amb l’esforç de tots s’ha aconseguit una Llar d’Infants que cobreixi les necessitats de la zona, disposa de 3 aules, un menjador i una cuina. Té un pati amb una zona pels mes petits, un sorral i també un hort.

La llar d’infants municipal de Sort imparteix el primer cicle d’educació infantil, adreçat a infants d’edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys.

Estem en un procés de transformació educativa obrint la nostra mirada cap a diferents pedagogies. La idea es anar per una educació activa i respectuosa unint diferents pedagogies i referents ( Montessori, Waldorf, Emmi Pikler,…)

La comunicació es importat pel bon desenvolupament de l’infant així que intentem que les famílies també col·laborin amb el creixement dels infants.

Equip educador

L’equip del personal educador està format per 4 tècniques i 1 mestra responsables dels 3 grups-classe que hi ha al centre aquest curs. La mestra exerceix les funcions de Direcció i totes quatre gaudeixen de la titulació exigible legalment per a desenvolupar les tasques pròpies de la Llar.

El personal educador segueix cada any els cursos de reciclatge que són necessaris per a l’ampliació de la seva formació.

El personal educador seguirà amb el seu grup tot el cicle de P-0 a P-2 ja que és una etapa molt important per als infants que tinguin la mateixa educadora.

Entenem que l’infant està creixent emocionalment, per tant, un altre aspecte fonamental en el nostre plantejament pedagògic és proposar un entorn que ajudi l’infant a progressar en el seu desenvolupament emocional.

En tota convivència apareixen conflictes i un dels objectius de la llar d’infants és educar per a aquesta i afavorir el desenvolupament de les habilitats socials a tots i cadascun dels infants.

Com a activitats d’extraescolars la llar d’Infants ofereix als pares:

  • Natació per a nadons dels 6 mesos als 3 anys. Aquesta activitat no és perquè aprenguin a nedar, sinó que no tinguin por a l’aigua i que se sàpiguen defensar dins d’aquest element. Es durà a terme un dia al matí i un al migdia, sempre acompanyat per un adult: pare o mare o padrins.
  • Música pels infants d’1 a 3 anys. Es fa un cop a la setmana.

Classes d’anglès a nens i nenes de 2 a 3 anys, una hora setmanal.

Documents

Dades de contacte

Av. Diputació, 20, bx – 25560 SORT
Telèfon 973 620 468
a/e c5008844@xtec.cat

Web Llar d’Infants “Els Malfargats”:  http://llarinfantselsmalfargats.wordpress.com/

Back to top