Consulteu bibliosort.cat per més informació.

Qui Som

La Biblioteca Pública de Sort dóna servei a més de 3300 usuaris registrats (dades de maig de 2010) des de l’any 1963, data en què va ser creada per l’Obra Social de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Catalunya, “la Caixa”, en el marc de la seva tasca de promoció de la lectura i foment de la cultura.

L’any 1999 l’Ajuntament de Sort va assumir la gestió del servei de lectura pública al municipi, amb la cessió per part de “la Caixa” del local i del fons. D’aleshores ençà, la Biblioteca continua amb el seu compromís d’oferir als seus usuaris informació en suport imprès, àudio-visual i electrònic sobre totes les disciplines del coneixement humà, sense deixar de banda la vessant més lúdica (novel·les, còmics, literatura infantil i juvenil…) i les possibilitats dels nous formats àudio-visuals (pel·lícules, documentals…).

L’any 2010 ha finalitzat el procés d’integració de la Biblioteca Pública de Sort en la xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya. Amb el suport tècnic i econòmic del Servei de Biblioteques (Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) i la Diputació de Lleida, la Biblioteca Pública de Sort assoleix una nova fita en integrar el seu fons i usuaris en el catàleg col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, amb els importants avantatges que això comporta pel que fa a la disponibilitat de recursos.

Quins serveis oferim?

Consulta en sala

L’accés a la Biblioteca és lliure i gratuït; no cal disposar del carnet d’usuari per tal de consultar-ne el fons bibliogràfic. Tanmateix, en tractar-se d’un espai molt reduït, cal respectar unes regles de convivència adequades per tal que tots els usuaris en puguin gaudir al màxim. A la Biblioteca Pública de Sort podeu trobar un fons de 6500 volums (dades d’octubre de 2010) en continu creixement i renovat en la seva pràctica totalitat, especialment la secció infantil, mercès a l’aportació econòmica del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. S’ha posat especial cura en tot allò que fa referència a la col·lecció local, amb uns sis-cents volums que fan referència a la història, les tradicions, la narrativa i tot allò que tingui a veure amb el Pallars Sobirà, alhora que destaquem també les seccions de novel·la, amb prop de 700 títols al vostre abast, o d’esports, amb unes 150 referències…
A més, podeu trobar més de 300 referències de films i documentals en format DVD i, pel que fa a la secció de publicacions periòdiques, mitja dotzena de diaris, amb informació local i nacional, i prop d’un centenar de revistes, també amb especial atenció a la col·lecció local i la secció d’esports. Per consultar números endarrerits de les revistes només cal que ens ho demaneu al taulell. Disposem també de servei d’hemeroteca electrònica, amb consulta de la base de dades en línia, pels diaris més importants: La Vanguardia, El País, El Periódico, Segre i La Mañana.

Catàleg en línia

Podeu consultar el fons disponible a la Biblioteca Pública de Sort, juntament amb la resta de biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, al catàleg ARGUS, en les modalitats de cerca senzilla (enllaç) i cerca avançada (enllaç). A més a més, amb el vostre carnet d’usuari, podeu crear també un compte en línia amb el qual podreu ressenyar els llibres i films disponibles al catàleg, renovar els vostres préstecs, fer peticions de préstec interbibliotecari, etcètera….

Servei de préstec

Els usuaris de la Biblioteca Pública de Sort ara ho són també del Sistema de Lectura Pública de Catalunya; és a dir, amb el carnet que us fem aquí podeu accedir als serveis de qualsevol biblioteca pública de Catalunya o, a la inversa, si disposeu del carnet de qualsevol d’aquestes biblioteques també el podeu utilitzar a la Biblioteca Pública de Sort. Aquest carnet us permet gaudir en préstec de fins 20 documents (14 llibres+3 àudiovisuals+3 revistes) per un període d’un mes, que podeu prorrogar sempre que no hi hagi reserves pendents sobre el mateix documentvia l’aplicatiu ARGUS, amb el vostre compte d’usuari en línia , o bé per fax, telèfon, correu-e o demanant-ho al taulell.
Cal assenyalar que, de manera automatitzada i si disposem del vostre correu-e a la nostra base de dades, el programari gestor del catàleg en línia i el servei de préstec us avisarà si és a punt d’expirar el termini de préstec o bé, si així s’escau, us recordarà la necessitat de retornar els documents un cop expirat aquest límit.

Préstec interbibliotecari

Els usuaris de la Biblioteca Pública de Sort poden demanar documents en préstec interbibliotecari a altres biblioteques de la xarxa; podeu fer aquesta gestió vosaltres mateixos mitjançant l’aplicatiu d’usuari ARGUS o bé sol·licitant-ho a la Biblioteca Pública pels canals de comunicació habituals o omplint el formulari que posem a la vostra disposició. La majoria de les vostres comandes, si hi ha disponibilitat dels articles sol·licitats, les podrem atendre en un termini de 15/20 dies o inferior.

Accés a Internet

La Biblioteca Pública de Sort forma part de la Xarxa de Punts TIC de Catalunya. Amb el carnet d’usuari de la Biblioteca o bé d’aquesta Xarxa s’ofereix accés gratuït a Internet amb aplicacions ofimàtiques i servei d’impressió als tres terminals destinats a aquest servei; el període de connexió per usuari és de mitja hora, si bé es pot prorrogar en funció de la demanda del servei.

A més, en el local de la Biblioteca Pública podeu connectar-vos sense límit de temps a la xarxa wi-fi. També gratuïta, amb el vostre ordinador portàtil, PDA o mòbil compatible; si necessiteu imprimir fitxers, en els podeu enviar per correu-e per tal que ens fem càrrec des del taulell.

Biblioteca electrònica

Des dels ordinadors d’accés públic a Internet, podeu accedir als recursos electrònics que el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya posa al vostre abast mitjançant la seva pàgina web (enllaç); aquests recursos inclouen enciclopèdies generals i específiques (salut, empresarials, en anglès), buscadors de legislació i jurisprudència i altres matèries que poden ser del vostre interès. Us animem a visitar aquesta pàgina web per què pugueu comprovar fins a quin punt us pot ser d’utilitat.

Servei de reprografia

S’ofereix servei d’impressió en format DIN A-4, a 20 cèntims cada full en blanc i negre o color.

Recursos web

La Biblioteca Pública de Sort us ofereix dues pàgines web. A la pàgina web de la Biblioteca (www.bibliosort.cat) hi trobareu diàriament un llistat de les darreres publicacions periòdiques que ens han arribat, a més d’informació sobre les activitats que es duen a terme, ressenyes de novetats bibliogràfiques i cinematogràfiques que podeu comentar i valorar (aproximadament 1500 a octubre de 2010) i un complet apartat d’enllaços (autors, editorials, móns de ficció, revistes i altres recursos web del municipi de Sort). D’altra banda, a la pàgina SORT ACTUAL (http://sortactual.wordpress.com) hi trobareu un recull de les darreres notícies sobre la vila de Sort, el Batlliu i la Vall d’Àssua, que podeu consultar per data, tema o paraula clau; a dia d’avui (octubre 2010) es poden trobar gairebé 3.300 registres en aquest servei electrònic. A més, oferim servei d’informació per correu-e amb el qual podeu estar informats de les diferents activitats que es duen a terme al municipi.

Com ens podem fer el carnet?

El carnet de la Biblioteca Pública de Sort és gratuït, personal i intransferible; només cal omplir el formulari que podeu descarregar en aquesta pàgina i entregar-lo al taulell o per correu-e acompanyat d’una còpia del vostre document d’identitat (DNI, NIE o passaport).

Adreça i dades de contacte

Av. Diputació, 20 – 25560 SORT (Lleida)
com arribar – Google Maps
Telèfon 973 621 066
Fax 973 620 064
correu-e biblioteca@sort.cat 

Serveis web

Biblioteca Pública de Sort – http://www.bibliosort.cat
SORT ACTUAL – http://sortactual.wordpress.com
Sistema de Lectura Pública de Catalunya – http://biblioteques.gencat.cat

Horari

HORARI DE REOBERTURA PROVISIONAL
De 16.30 h a 19.30 h de dilluns a divendres

Descàrregues
  • Petició de carnet de nou usuari (enllaç)
  • Petició de préstec interbibliotecari (enllaç)
  • Petició de desiderata/adquisició de llibres/DVDs (enllaç)
  • Instruccions d’us del nou catàleg en línia (enllaç)
Back to top
Skip to content
Aneu a la barra d'eines