Resum del ple extraordinari de l’Ajuntament de Sort

27/7/2023 A LES 19.30H

El darrer ple del passat 27 de juliol, va ser un ple extraordinari motivat bàsicament pel repartiment del cartipàs de l’ajuntament, és a dir, les regidories de l’equip de govern, però també va servir per aprovar alguns convenis i entrar a tràmit diverses instàncies. Malauradament, el ple no es va poder retransmetre en línia.

Ordre del dia

  1. Cartipàs municipal legislatura 2023/27 
  2. Aprovar dies festius locals 2024 
  3. Aprovar la renúncia a l’ajut CSD  
  4. Conveni Servei Cura Puntual – Serveis Socials Consell Comarcal Pallars Sobirà
  5. Conveni de col·laboració cultural entre l’Ajuntament de Sort, l’Associació Cultural Carallots d’Altron, l’Associació de veïns de Bernui, l’Associació veïnal Seurí i l’Associació de veïns la font d’Ansidó de Sorre per a la realització de la programació vall d’Àssua Cultural.  
  6. Moció presentada per Endavant per Sort: Pla Acció Municipal 
  7. Moció presentada per Endavant per Sort: Millora N-260 àrees del Pirineu 
  8. Moció presentada per Endavant per Sort: Millora participació ciutadana i redacció del ROM 

Punt 1

En relació amb el primer 1 es va aprovar el cartipàs que quedarà de la següent manera:

RegidoriaRegidor/a
Cultura i EducacióPere Báscones
Promoció econòmica i comerçBaldo Lluís Farré
Turisme i sostenibilitatPere Báscones
Urbanisme, serveis i obres públiquesJordi Gasia
Medi AmbientBaldo Lluís Farré
Agricultura, ramaderia i sector agroalimentariBaldo Lluís Farré
JoventutAdelaida Aytés
Salut, benestar social i igualtatAdelaida Aytés
PoblesJordi Gasia
Hisenda i governacióMaria Magdalena Barbero
Administració i règim interiorMaria Magdalena Barbero
Comunicació, noves tecnologies i participacióPere Báscones
EsportsMaria Magdalena Barbero

Dependran d’alcaldia les àrees transversals d’Habitatge, Transició ecològica i Projectes Estratègics.

El nou cartipàs i repartiment de regidories ha revisat el nom d’algunes àrees fent èmfasi en aspectes com els serveis, la nova àrea d’igualtat, la participació o la sostenibilitat vinculada al turisme, així com la intenció de vincular més el sector primari i l’agroalimentària a partir de projectes com la Sala de Desfer i el projecte Sobirà Dinàmic. Es continua apostant per una regidoria de pobles i es treballarà des d’alcaldia i de manera conjunta amb temes transversals com l’habitatge, la transició ecològica o els grans projectes estratègics, com pot ser la participació de Sort en el Mundial de Piragüisme de 2027

Representacions

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant MauriciBaldo Lluís Farré
Parc Natural de l’Alt PirineuBaldo Lluís Farré
Consell Escolar de l’Institut d’Ensenyament Secundari Pere Báscones
Consell Escolar del Col·legi d’Ensenyament Infantil i PrimariPere Báscones
Associació de Defensa Forestal Pic de l’OrriBaldo Lluís Farré
Consorci del Grup d’acció local Leader Pirineu OccidentalTitular: Jordi Gasia
Suplent: Maria Magdalena Barbero 
Institut per al Desenvolupament i Promoció de l’Alt Pirineu i AranBaldo Lluís Farré
Comissió mixta de participació local del Pallars Sobirà, de l’àmbit de PonentAdelaida Aytés
Associació d’Ens Locals de Muntanya dels Pirineus (AMPI)Baldo Lluís Farré
Associació de Municipis per la IndependènciaBaldo Lluís Farré
Consorci Escola Itinerant Música i Dansa del PallarsPere Báscones
Consell de participació ResidènciaAdelaida Aytés

També es van aprovar actualitzacions de les remuneracions dels regidors per assistències a plens i comissions, així com el sou del regidor en dedicació completa (en aquest cas l’alcalde) i també un augment en les dietes i km. Tot es va fer pel fet que feia més de dues legislatures que aquestes quantitats no es tocaven i es va ajustar a la mitja d’altres ajuntaments de Pallars Sobirà i Jussà. Es podrà consultar tota aquesta informació al detall un cop estigui publicada al BOP.

També es va establir el calendari de plens ordinaris, cada dos mesos i es farien el tercer dimarts de cada mes parell a les 19h.

Punt 2

Respecte al punt 2 s’aproven com a festes locals els festius de dimarts 13 de febrer de Carnaval de 2024 i l’1 d’agost com a festa local en honor a Sant Feliu, patró de Sort.

Punt 3

Es va aprovar la renúncia a un ajut del 50% concedit pel Consejo Superior de Deportes per fer millores d’eficiència energètica al poliesportiu “Els Til·lers” de Sort. El motiu és que els terminis per enllestir l’obra i els requisits tècnics no eren assumibles, per tant, el més responsable era renunciar i esperar a nous ajuts.

Punt 4

S’aprova el Conveni Servei Cura Puntual treballat des dels Serveis Socials Consell Comarcal Pallars Sobirà, un conveni que s’explicarà oportunament i amb més detall, ja que encara s’està treballant conjuntament amb el Consell Comarcal.

Punt 5

S’aprova un conveni de col·laboració cultural entre l’Ajuntament de Sort, l’Associació Cultural Carallots d’Altron, l’Associació de veïns de Bernui, l’Associació veïnal Seurí i l’Associació de veïns la font d’Ansidó de Sorre per a la realització de la programació vall d’Àssua Cultural. Concretament, aquest conveni comporta l’aportació de 500 € per cada entitat com a col·laboració de l’Ajuntament de Sort en la programació conjunta d’aquestes entitats en els Dijous Culturals de la Vall d’Àssua. Aquesta proposta organitzada per les associacions de veïns i veïnes dels pobles des del 2018 ha demostrat ser un element de cohesió social i de dinamització cultural de la vall d’Àssua, ajudant a descentralitzar la cultura i a treballar de manera cooperativa. Son activitats culturals gratuïtes a on s’ofereixen també productes locals (vi i formatge). L’Ajuntament ha col·laborat des de l’inici a través dels ajuts de cultura, però d’aquesta manera es referma l’aposta i s’ajuda a les entitats en no haver d’esperar a la convocatòria dels ajuts anuals.

Punt 6, punt 7 i punt 8

Es tracta de tres mocions que no es van aprovar presentades per la formació Endavant x Sort. La primera d’elles presentava una proposta de Pla d’Acció Municipal, la segona la demanda de pressió per part de l’ajuntament al govern de la Generalitat un cop s’acordi realitzar les millores de l’N-260 conjuntament amb el Govern Espanyol i la tercera una demanda relacionada amb la participació i la reformulació del ROM.

El motiu del desacord entre Sumem i Endavant estava en les peticions concretes vinculades a les mocions, però per part de l’equip de govern i també de la formació de Gent de poble, es va acordar treballar els tres temes per mirar d’aprovar unes propostes de consens, ja que des del mateix equip de govern també consideraven oportú treballar en els tres àmbits. No obstant això, des de Sumem es va considerar més convenient acordar quines havien de ser les peticions de Sort i de la comarca davant de les futures obres de l’N-260. Per altra banda, des de l’equip de govern també es va manifestar el compromís amb la participació ciutadana, aspecte que ja s’ha estat treballant en la passada legislatura (formació dels tècnics amb la plataforma decidim, creació de la taula sectorial de turisme com a espai de participació pilot, etc.) i també en la necessitat d’aprovar un ROM (Reglament Orgànic Municipal) que afavoreix la participació, però que sigui consensuat. Aquesta tasca és complexa i requerirà temps, però el que no es considerava necessari era aprovar la convocatòria d’un ple municipal mensual com Endavant x Sort proposava a la moció. Per acabar, també es va desestimar la proposta de Pla d’Acció Municipal a causa de les demandes concretes i perquè és responsabilitat de l’equip de govern fer la proposta d’un Pla d’Acció Municipal per la legislatura, en la qual es buscarà el màxim consens amb els grups de l’oposició. El que si es va consensuar de les demandes fetes per Endavant per Sort, és el fet de, a més d’obrir sempre al final dels plens, un espai de precs i preguntes per part del públic (com ja es feia), el fet també de prendre acta.

Per finalitzar va haver-hi un torn de preguntes per part del públic i unes veïnes van fer diferents demandes en relació amb Montardit de Baix.

Back to top
Skip to content