Règim sancionador de l’ordenança de tinença d’animals domèstics

L’Ajuntament de Sort informa a tothom que a partir de dilluns 26 de juny s’aplicarà de manera estricta el règim sancionador previst a l’ordenança municipal sobre tinença d’animals domèstics.

Aquesta ordenança regula, en el seu capítol 3r, Presència i convivència dels animals a la via pública, diverses recomanacions i obligacions per als seus propietaris, entre les quals:

  • En vials urbans els gossos hauran d’anar proveïts de collar i lligats amb cadena o elements similars.
  • Els gossos definits com a potencialment perillosos a la legislació vigent (art. 1.c) de la Llei 10/1999 sobre la tinença de gossos potencialment perillosos) hauran de circular amb morrió per la via pública.
  • Queda prohibida expressament l’entrada de gossos en locals coberts de titularitat municipal i en els espais prohibits amb el corresponent rètol; p.ex. Parc del Riuet, Camp de Regates…
  • Queda prohibit que els animals de companyia dipositin les seves defecacions als parcs infantils o jardins, i en general a la via pública i a qualsevol lloc destinat al trànsit de persones.

Alhora, l’article 18 de l’ordenança detalla les infraccions lleus (de 100 a 400 €, p.ex. no col·locar rètols d’advertiment de gossos vigilants), greus (de 401 a 2.000 €, p.ex. embrutar les vies públiques) o molt greus (de 2.001 a 20.000 €, p.ex. no portar corretja o morrió els gossos perillosos), que es sancionaran amb els imports previstos al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals (enllaç).

Aquesta iniciativa de l’Ajuntament de Sort s’emmarca en la campanya cívica Respectar és respectar-se, atès que, com a gestors de l’espai i el mobiliari públic, considerem que és important fer una crida al respecte del que és de totes i tots i posicionar-se contra les destrosses i actituds incíviques.

DESCÀRREGUES

  • Ordenança sobre tinença d’animals domèstics (pdf)
  • Règim sancionador previst al Text refós de la Llei de protecció dels animals (pdf)

2 Comments

  • Sobre la nova ordenança dels gossos, m’agradaria saber si se hi ha començat a posar mà. Aviat no podrem passar per les vies públiques i els gossos sueltos corrent i saltant. Aixó es una vergonya.

  • Estic totalment d’acord en que s’ha d’educar als propietaris dels gossos per tal que cuidin la vía pública i recullin els excrements de les seves mascotes ( un règim sancionador no és sinònim d’educatiu). Però em dol que sent una comarca que viu del turisme no es faciliti l’entrada de les mascotes a espais públics, museus… En altres països ( França per exemple) estan més avançats amb aquests temes ( permeten l’entrada de mascotes a molts restaurants, museus i zones d’oci). Amb aquesta ordenança sembla que encara no em entés que les mascotes també han de sortir de casa, no són objecte per posar a l’estanteria. Recordeu aquell anunci que sortia per TV alertant a les persones que tenien gos que se’l enduguessin de vacances amb la familia, que no el deixessin sol a casa dies a l’agost? Doncs en part, restringir la entrada dels gossos als llocs moderats per l’ajuntament no crec que ho faciliti.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top