Ple de l’Ajuntament de Sort (dilluns 17 juliol)

Es comunica a tothom la convocatòria de Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el dia 17 de juliol de 2017 (dilluns) a les 21:00 hores (9 del vespre) en primera convocatòria i dos dies després a la maetixa hora en segona convocatòria, cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sort, a resoldre sobre l’aprovació, si s’escau, dels punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovar l’acta de la sessió anterior
 2. Decrets d’Alcaldia
 3. Acords de la Junta de Govern
 4. Aprovar dies festius 2018
 5. Aprovació definitiva compte general 2016
 6. Resolució al·legació presentada sobre el projecte de finalització de les obres de construcció de la Biblioteca Central Comarcal de Sort i aprovació definitiva del projecte, si s’escau
 7. Aprovació bases específiques ajuts cultura
 8. Modificació ordenança fiscal núm. 11 servei llar d’infants
 9. Modificació ordenança fiscal núm. 23 servei cementiri
 10. Convenis
 11. Mocions al Ple
 12. Informe Secretaria sobre el seguiment del pla de sanejament
 13. Informes de l’alcaldia i dels regidors
 14. Precs i preguntes

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top