Ple de l’Ajuntament de Sort (dilluns 15 maig)

Es comunica a tothom la convocatòria de Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el dia 15 de maig de 2017 (dilluns) a les 21:00 hores (9 del vespre) en primera convocatòria i dos dies després a la mateixa hora en segona convocatòria, cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sort, a la fi de resoldre sobre l’aprovació, si s’escau, dels punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

01. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
02. Decrets d’Alcaldia
03. Acords de la Junta de Govern
04. Canvi denominació grup municipal CiU
05. Aprovació provisional modificació NNSSP Llessui
06. Aprovació compte general 2016
07. Resolució i aprovació modificació ordenances fiscals
08. Aprovació projecte finalització de les obres de construcció de la Bibliotca Central Comarcal de Sort
09. Ratificació de convenis
10. Mocions al Ple
11. Informes de l’Alcaldia i dels regidors
12. Precs i preguntes

Recordeu que podeu consultar el calendari de sessions ordinàries en aquesta web

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top