Bressui (799 m) és una petita caseria, entre Sort i Enviny, al pendent d’un barranc que desguassa per la dreta a la Noguera Pallaresa.

El poblet té una font i una petita església moderna, dedicada a Sant Miquel, abans filial d’Enviny.

Bressui: Evolució fonètica d’un nom propi femení germànic Bergsuin, ben documentat i repetit als s. VIII i IX.

Festa Major: 16 de juliol, per la Mare de Déu del Carme.

Back to top
Skip to content