Extensió del terme municipal: 105.07 km2
Nombre oficial d’habitants segons INE: 2.154 habitants (xifra oficial Resolució INE) 
Padró d’habitants: 2.264 habitants (Resum a 08/01/2021)

Nucli Total Homes Dones
Altron 54 21 33
La Bastida 36 18 18
Bernui 19 8 11
Bressui 20 10 10
Castellviny 5 1 4
Enviny 23 15 8
Llarvén 110 4 6
Llessui 101 42 59
Montardit de Baix 106 54 52
Montardit de Dalt 45 21 24
Olp 52 25 27
Pujalt 37 22 15
Seurí 23 10 13
Sorre 15 8 7
Sort 1.718 858 860
Total municipi 2.264 1.117 1.147

Més dades a Idescat i a l’INE

Has de fer algun tràmit amb el padró?

A Padró d’Habitants hi tens tota la informació

Back to top
Skip to content