Mesures autoprotecció grip aviària

dibuix cria gallines

A causa de l’extensió dels brots de grip aviària arreu de l’Estat espanyol i amb l’objectiu d’evitar els contagis de les aus de corral el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha emès la Resolució ACC/14/2022, de 10 de gener, per la qual s’adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya

Aquestes mesures són d’aplicació immediata al nostre terme municipal i fins com a mínim el 20 d’abril inclòs

  • Queda prohibida la utilització d’ocells dels ordres Anseriformes (oques, ànecs, cignes…) i Charadriiformes (ocells de ribera, gavines, xatracs…) com a reclam de caça
  • Queda prohibida la cria d’ànecs i oques amb altres espècies d’aus de corral
  • Queda prohibida la cria d’aus de corral a l’aire lliure. No obstant això, quan no sigui possible, la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal dels Serveis Territorials d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural corresponents pot autoritzar, amb sol·licitud prèvia, el manteniment d’aus de corral a l’aire lliure mitjançant la col·locació de teles ocellaires o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l’entrada d’aus silvestres, i sempre que s’alimentin i abeurin les aus a l’interior de les instal·lacions o en un refugi que impedeixi l’arribada d’aus silvestres i se n’eviti el contacte amb els aliments o l’aigua destinats a les aus de corral
  • Queda prohibit el subministrament d’aigua a les aus de corral procedents de dipòsits d’aigua on puguin accedir les aus silvestres
  • Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior exigits per motius de benestar animal per a determinades aus de corral han de quedar prou protegits contra les aus aquàtiques silvestres, de manera que se n’impedeixi l’accés
  • Queda prohibida la presència d’aus de corral o un altre tipus d’aus captives en els centres de concentració d’animals definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, incloent-hi certàmens ramaders, mostres, exhibicions, celebracions culturals i qualsevol concentració d’aus de corral o un altre tipus d’aus captives. No tenen la consideració d’au captiva les aus mantingudes en un establiment autoritzat per a la seva venda a particulars com a au de companyia, ni aquelles aus de corral mantingudes en un establiment comercial per a la seva posterior venda al detall a particulars

Es considera sospita de grip aviària i se n’ha d’informar immediatament les autoritats l’aparició d’alguns dels següents signes

  • disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%
  • disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada, o mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada
  • mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada
  • qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitosa d’influença aviària (tos, esternuts, llagrimeig, descàrrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, legions hemorràgiques, etc.)

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Back to top
Skip to content