Jurat popular

El llistat electoral del municipi de Sort està exposat al públic a les oficines municipals en horari d’oficina, als efectes previstos a l’article 13.2 de la Llei Orgànica 5/1995, del Tribunal del Jurat, durant el termini de 7 dies.
El sorteig de les persones que seran membres del jurat popular tindrà lloc el proper dia 16 de setembre, a les 9:30 hores, a la Sala de Vistes de l’Audiència Provincial de Lleida, al carrer del Canyeret, núm. 1, i fins al dia anterior la llista podrà ser examinada en els termes previstos a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les reclamacions contra l’acte del sorteig es presentaran a l’Audiència.

La lista electoral del municipio de Sort está expuesta al público en las oficinas municipales en horario de oficina, a los efectos previstos en el artículo 13.2 de la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, durante el plazo de 7 días.
El sorteo de las personas que serán miembros del jurado popular tendrá lugar el próximo día 16 de septiembre, a las 9:30 horas, en la Sala de Vistas de la Audiencia Provincial de Lleida, en la calle del Canyeret, núm. 1, y hasta el día anterior la lista podrá ser examinada en los términos previstos en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Las reclamaciones contra el acto del sorteo se presentarán a la Audiencia.

Sort, 6 de setembre de 2010
Agustí López i Pla, Alcalde de Sort

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top
Skip to content