Jo vaig en bici

BASES CONCURS FOTOGRÀFIC JO VAIG EN BICI

1. La finalitat d’aquesta modalitat és la difusió i la promoció d’imatges fotogràfiques de la utilització de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible i no contaminant, que mostrin sensibilitat i interès pel medi ambient.

2. El concurs s’estableix en dues categories, general i creativa, amb un motiu comú: Jo vaig en bici

3. Hi haurà dos premis, un per la fotografia de categoria general que  reflecteixi la finalitat del concurs i l’altre a la fotografia més creativa. Les dotacions dels premis seran les següents: obsequi de la Diputació de Lleida i una memòria USB pendrive de 16 GB.

4. Podrà participar en aquest concurs qualsevol persona no professional.

5. Els candidats hauran de presentar les seves fotografies abans del dia 31 d’octubre en suport físic a l’Ajuntament de Sort de dilluns a divendres de 10 a 14 h o a la Biblioteca de dilluns a divendres de 16 a 20 h.

6. Les fotografies s’han d’entregar en format imprés, tamany de 20×30 cm, i s’han de presentar sense enrotllar i sense marcs ni vidres, protegides amb un mínim embalatge. A l’interior d’un sobre tancat haurà de constar el títol de la fotografia, el nom del concursant i el seu número de DNI i adreça postal, modalitat a què concorre i un telèfon de contacte i/o correu electrònic. A l’exterior del sobre i a la part posterior de la fotografia, s’hi haurà de fer constar un pseudònim.

7. El màxim de fotografies admeses per autor serà d’una per categoria.

8. Les fotografies hauran de ser inèdites, és a dir, no hauran estat mai premiades ni presentades en cap altre concurs.

9. Pel sol fet de participar en aquest concurs els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright de les seves fotografies i, en conseqüència, tenir els drets d’autor i els drets d’imatge. Així mateix, l’organització s’eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l’obra.

10. Els guanyadors seran avisats oportunament abans del lliurament dels premis mitjançant un correu electrònic i/o una trucada telefònica.

11. En cas de resultar guanyador/a es demanarà la imatge en alta definició i en format digital en previsió d’imprimir-la o publicar-la en la màxima qualitat.

12. El veredicte del jurat es farà públic el 8 de novembre de 2013 al municipi de Sort, a través d’una publicació a la pàgina web www.sort.cat 

13. L’acceptació del premi comporta la cessió gratuïta dels drets patrimonials de la propietat intel·lectual sobre les fotografies a favor de l’Ajuntament de Sort per a la seva explotació en qualsevol format o suport, per a qualsevol sistema, procediment o modalitat existent i/o coneguda en l’actualitat. La cessió esmentada es fa als efectes de la seva explotació, no lucrativa i dirigada a la realització d’accions i/o actuacions relacionades amb l’objecte del concurs.

14. Les fotografies presentades seran publicades en un espai dins la web de l’Ajuntament de Sort. A totes les fotografies que es publiquin constarà el nom de l’autor/a. Si algun concursant que no sigui premiat no vol que aparegui la seva fotografia a la galeria d’imatges, cal que ho notifiqui mitjançant correu electrònic a l’adreça casaxorret@sort.cat

15. L’Ajuntament de Sort es reserva el dret de realitzar una exposició amb una selecció de fotografies presentades al concurs, la qual podrà ser itinerant entre els municipis que la sol·licitin.

16. La inscripció a aquest concurs és gratuïta.

17. El jurat estarà format per 3 membres: un professional de la fotografia, un representant de l’Ajuntament de Sort i un representant del Club Ciclista Sort.

18. El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases, especialment la facultat – si ho consideren justificat – de declarar desert qualsevol premi.

19. La decisió del jurat serà inapel·lable.

20. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els informem que les dades personals dels participants al concurs seran recollides, incorporades i tractades al fitxer anomenat Contactes, que té com a finalitat facilitar les comunicacions de l’Ajuntament de Sort. L’òrgan responsable del fitxer és l’administració de l’Ajuntament de Sort. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podeu enviar un correu electrònic a l’adreça ajuntament@sort.cat, o adreçar una comunicació escrita a: C/ Dr. Pol i Aleu, 13, 25560, de Sort.

21. L’entrega de premis es farà efectiva en la data i modalitat que determini l’Ajuntament de Sort.

22. La participació al concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top