Informació pública

EDICTE

Exp. I-8/15. Baixes al Padró d’Habitants

Vist el que es disposa a l’acord del Consell d’Empadronament, de 27 de juny de 2008, amb els representants locals de FEMP, pel qual les persones estrangeres han de ratificar la inscripció padronal, i atès que no s’ha pogut practicar la notificació per correu postal, es fa públic el llistat de les persones que han de ratificar l’empadronament. Aquestes disposen del termini de deu (10) dies per presentar al·legacions. Cas que no ho facin seran donades de baixa al Padró municipal d’habitants de Sort.

Visto lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Empadronamiento de 27 de junio de 2008, con los representantes locales de FEMP, por el que las personas extranjeras deben ratificar la inscripción padronal, y dado que no se ha podido practicar la notificación por correo postal, se hace público el listado de las personas que han de ratificar el empadronamiento. Éstas disponen del plazo de diez (10) días para presentar alegaciones. En caso de que no lo hagan serán dadas de baja en el Padrón municipal de habitantes de Sort.

Sort, 18 de març de 2015

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

NOM IDENTIFICADOR (DNI/NIE/PASSAPORT)
Aflat, Darinca Crina HD410456
Aflat, Florina Cosmina 86149510
Aflat, Irinel Cosmin HD525490
Andronesi, Florina Maria Y2073351F
Baciu, Constanta Y991942N
Bart van den Abeele X9317845Q
Bojor, Macedon Y678273V
Cruzado Vendrell, Ma. de los Ángeles XDA695445
El Mabkhout, Imane Y1717944L
Fetti, Elisabeta Maria menor, sense document
Gheorghe, Ileana 508370
Hodorog, Constantin Y2233356R
Hodorog, Dorina Y2233393S
Horvat, Sorina Ana Y9501531s
Omira, Jaouad X8109441D
Sarmas, Lenuta XB390979
Sau, Petru X4724761D
Vaca Justiniano, Deisy X9292431V
Zabala Zabala, Rita Elena 2923518
Zamora Vaca, Anderson Bladimir 53399492R

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top