Informació pública

Edicte

Exp. I-2/14. Baixes al Padró d’Habitants

Vist el que es disposa a l’acord del Consell d’Empadronament de 27 de juny de 2008, amb els representants locals de FEMP, pel qual les persones estrangeres han de ratificar la inscripció padronal, i atès que no s’ha pogut practicar la notificació per correu postal, es fa públic el llistat de les persones que han de ratificar l’empadronament. Aquestes disposen del termini de deu (10) dies per presentar al·legacions. Cas que no ho facin seran donades de baixa al Padró municipal d’habitants de Sort.

Sort, 12 de novembre de 2014

Visto lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Empadronamiento de 27 de junio de 2008, con los representantes locales de FEMP, por el que las personas extranjeras deben ratificar la inscripción padronal, y dado que no se ha podido practicar la notificación por correo postal, se hace público el listado de las personas que han de ratificar el empadronamiento. Éstas disponen del plazo de diez (10) días para presentar alegaciones. En caso de que no lo hagan serán dadas de baja en el Padrón municipal de habitantes de Sort.

Sort, 12 de noviembre de 2014

Llistat 2014-5

NOM IDENTIFICADOR (DNI/NIE/PASSAPORT)
Afilal, Yamina ZP2178249
Andronesi, Florina Maria Y2073351F
Arteaga Lijerón, Irma X9065886E
Casas Ferreira, Xènia 41897
Costin, Adelina Cristina HD494234
Dragomir Dragomir, Mark Stefan menor, sense document
Espinosa Macchiavello, Sandra X7902898Y
Ferreira Rumor, Mònica Sofia 26434
Fetti, Clement X9140685W
Fetti, Ioan Marius Y432776E
Fetti, Leonida Gheorghe Y433005K
Haro Erazo, Brayan Geovanny XDA741321
Lasfer, Abdenacer X4982456N
Mehadji, Abdelhakim X5567250P
Muntean, Mia HD553696
Sutto, Nagy Cristina XB356328

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top