Informació pública

ANUNCI

De conformitat amb el previste a l’article 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, es fa pública l’adjudicació i formalització definitiva del contracte que tot seguit s’assenyala.

Per Junta de Govern de l’Ajuntament de Sort del dia 3 de febrer de 2012, es va acordar aprovar l’adjudicació del projecte “Instal·lació de caldera de biomassa al Museu de les Papallones de Catalunya” a l’empresa MONTARDIT INSTAL·LACIONS SL, per un import d’execució material de 56.930,00 € més l’IVA vigent (10.247,40 €).

Aquest contracte es va formalitzar el dia 30 de gener de 2012.

Aquesta actuació està cofinançada amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional “FEDER”.

Sort, 20 d’agost de 2014

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top