Informació pública

Edicte

La Junta de Govern Local, en sessió de 13 de gener de 2012, ha aprovat el Plec de Clàusules Administratives i tècniques que ha de regir la licitació del contracte d’execució del projecte Instal·lació de caldera de biomassa al Museu de les Papallones de Catalunya,  en virtut d’això s’anuncia la convocatòria d’acord amb les següents prescripcions:

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Sort
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria-intervenció
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Registre general de l’Ajuntament
2) Carles Pol i Aleu, 13
3) Sort (25560)
4) Tel. 973 620 010
5) Fax 973 620 064
6) Correu electrònic: ajuntament@sort.cat
7) Data límit d’obtenció de documentació i informació: 3 dies anteriors a la data límit per a presentar ofertes
d) Núm. d’expedient: F-62/08

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Instal·lació de caldera de biomassa al Museu de les Papallones de Catalunya
b) Lloc d’execució: Antic Paller de Forn (Pujalt)
c) Termini d’execució: 3 mesos
d) CPV: 42160000-8

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
1) Tramitació: Urgent
2) Procediment: negociat
c) Criteris d’adjudicació: s’indiquen a la clàusula 14 del Plec de clàusules administratives

4. Valor estimat del contracte: 56.930,00 € abans d’impostos

5. Pressupost base de licitació: 56.930,00 € abans d’impostos
Import de l’IVA: 10.247,40 €

6. Garanties:
Provisional: 2%. Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació

7. Requisits específics de contractació:
a) Classificació: per la quantia del contracte, no es requereix
b) Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professional que s’indica a la clàusula 10 del plec administratiu

8. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 10 dies hàbils (si escau en dissabte, passa al dilluns següent)
b) Modalitat de presentació: Presencial, correu administratiu o correu electrònic
c) Lloc de presentació:
Registre general d’entrada de l’Ajuntament de Sort. c/Carles Pol i Aleu, 13. 2550 SORT. ajuntament@sort.cat
d) Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h

9. Obertura de les ofertes:
a) Descripció: Sala de reunions de l’Ajuntament de Sort
b) Adreça: c/Carles Pol i Aleu, 13
c) Localitat i codi postal: Sort (25560)
d) Data i hora: 30 de gener de 2012 a les 14 h

10. Despeses de publicitat: no n’hi ha

Sort, 17 de gener de 2012

Signat: Llàtzer Sibís
Alcalde de Sort

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Back to top
Skip to content