Informació pública

Edicte

L’empresa MOVIR 30 SL, Empresa Constructora, ha sol·licitat la devolució de l’aval dipositat per a respondre de les obligacions derivades de l’execució de l’actuació denominada Construcció d’una Sala d’especejament multi-espècie i una zona de manipulació i aprofitament de productes cinegètics, annexes a l’Escorxador municipal de Sort, 1a fase.

Cosa que es fa pública per tal que les persones que es considerin interessades puguin formular les al·legacions que creguin convenients durant el termini de 20 dies.

Sort, 25 de juny de 2014

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top
Skip to content