Informació pública

EDICTE

El Ple de la Corporació municipal de Sort ha aprovat inicialment formalitzar la cessió a la Generalitat de la finca anomenada La Palissa, amb una superfície de solar de 1.894,18 m², amb adreça principal del camí de la Cabanera, núm. 1, i adreça accessòria de carrer d’Emili Riu i Periquet, núm. 4, i de l’actual edificació del CAP ja construïda, amb la finalitat de destinar-les a Centre d’Atenció Primària i a la construcció d’un garatge d’ambulàncies del SEM, en els termes previstos als articles 49 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, i 109 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals.

Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 49 del referit Decret 336/1988, per tal que els interessats puguin examinar-los i presentar les al·legacions que creguin convenients. Si no se’n presenta cap, l’aprovació quedarà elevada a definitiva sense necessitat d’adoptar cap acord.

Sort, 2 de març de 2011
Signat: Agustí López i Pla, Alcalde de Sort

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Back to top
Skip to content