Informació pública

EDICTE

Es fa públic per a general coneixement que la vigència de l’actual mandat del jutge de pau titular i substitut de Sort és proper a expirar. Atès el que es disposa als articles 101 i següents de la Llei orgànica del poder judicial i 5 del Reglament 3/95, de 7 de juny, dels jutges de pau, s’exposen al públic les vacants i es fa l’oportuna convocatòria pública per tal que els interessats que compleixin els requisits legals, que s’indiquen a l’article 303 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, orgànica del poder judicial, puguin presentar a l’Ajuntament la seva sol·licitud, segons el model disponible a les oficines municipals i en horari laboral, durant el termini de 20 dies hàbils comptats a partir de la publicació d’aquest Edicte al BOP (Exp. I-45/13).

Sort, 27 d’agost de 2013

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

DESCÀRREGUES

  • Publicació BOP Lleida, núm. 161, 04/09/2013 (pdf)

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top
Skip to content