Informació pública

EDICTE
Exp. I-2/13 – Baixes al Padró d’Habitants

Vist el que es disposa a la Resolució de 28 d’abril de 2005 de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director de Cooperació Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre el procediment per acordar la caducitat de les inscripcions padronals dels estrangers sense autorització de residència permanent que no siguin renovades cada dos anys, en relació amb l’article 16.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora del règim local, i atès que no s’ha pogut practicar la notificació per correu postal certificat instant els interessats a renovar la inscripció padronal, es fa públic el llistat de les persones amb l’empadronament caducat per no haver estat renovada la inscripció padronal. Les persones relacionades disposen del termini de deu (10) dies per presentar al·legacions. Cas que no ho facin seran donades de baixa del Padró municipal d’habitants de Sort.

Sort, 2 de juliol de 2013
Signat: Llàtzer Sibís Goset · Alcalde de Sort

Visto lo dispuesto en la Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director de Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sober el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas cada dos años, en relación con el artículo 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora del régimen local, y dado que no se ha podido practicar la notificación por correo postal instando a los interesados a renovar la inscripción padronal, se hace público el listado de las personas con el empadronamiento caducado por no haber sido renovada la inscripción padronal. Las personas relacionadas disponen del plazo de diez (10) días para presentar alegaciones. Caso que no lo hagan serán dadas de baja del Padrón municipal de habitantes de Sort.

Sort, 2 de julio de 2013
Firma: Llàtzer Sibís Goset · Alcalde de Sort

LLISTAT DE 2.7.2013 DE PERSONES AMB L’EMPADRONAMENT CADUCAT

Nom Identificador (DNI-NIE-passaport)
Campozano Burgos, Peter Fidel X6099046K
Couto Chavez, Ulises X9755457F
Ferreira dos Santos, M. Eugenia X313666Y
Lungu, Cristian Petru X8958956L
Mehadji Mehadji, Rayan sense document (menor)
Memou, Ahmed X6085603X
Moreno Vaca, Ericka X7637855S
Ocampo Anco, Xavier Andrés sense document (menor)
Vaca Vaca, Maria Betti Y1169621Q
Vaca Vaca, Yanice Pass. 6381622

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Back to top
Skip to content