Informació pública

TRÀMIT D’AUDIÈNCIA EN EXPEDIENT DE BAIXA AL PADRÓ D’HABITANTS

De conformitat amb el procediment establert en l’article 72 del Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, es notifica a les persones tot seguit relacionades o als seus representants legals la incoació d’un expedient de baixa del Padró d’Habitants de Sort per no complir les condicions de residència establertes en l’article 54 de l’esmentat Reglament.

No havent-se pogut practicar comunicació individualitzada a les persones relacionades, per mitjà d’aquest Anunci se’ls notifica el tràmit d’audiència per tal que presentin les al·legacions que estimin pertinents en el termini de 10 dies a partir del dia següent al de la seva publicació.

Les al·legacions es podran presentar a l’Oficina del Padró d’Habitants de l’Ajuntament.

Complert el termini previst, i previ informe favorable del Consell d’Empadronament, es procedirà a la baixa d’aquells que no hagin manifestat el seu desacord amb el contingut de l’expedient.

NOM

IDENTIFICADOR (DNI-NIE-PASSAPORT)

Pop, Daniela Georgeta X9782126L
Lungu, Petru Cristian X8958956L
Marin, Cornel X9427055E
Vaduva, Constantin X6009401F
Vaduva, Virginia Liliana Pass. 10232582 (Romania)
Chiojdoiu, Marian X9589087L
Grigoruta, Mihaela X9589127J
Gomes Lobo Marques, Susana Pass. 11383064 (Portugal)
Fetti, Florin Ioan X9467381Y
Grigore, Remus X9427027V
Rupa, Constantin X8671187A
Dinu, Valentin Adrian X95087796
Coman, Mirela X9520430V
Ros, Ioan X8816073N
Leach, Vasile X8282868Q
Bojor, Andrei X7748901V
Macedo Da Camara Leme, Antonio F. Pass. 11475278 (Portugal)
Ferreira Miranda, Thiago Valentin Menor sense document identificador
Draganut, Adrian Victor Pass. 12547251 (Romania)
Draganut, Violeta Letitia Pass. 10142830 (Romania)
Signa: Llàtzer Sibís i Goset
Alcalde de Sort

Sort, 14 de juny de 2013

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top