Informació pública

EDICTE

D’acord amb el que es disposa l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’anuncia als efectes escaients que en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 181, de 29 de desembre de 2012, s’ha publicat el text íntegre de la modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2013 i següents, de conformitat amb el que disposen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Sort, 4 de gener de 2013

Signat: Llàtzer Sibís i Goset
Alcalde de Sort

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Back to top
Skip to content