Informació pública

EDICTE

Els arquitectes Marc Vidal i Farré, Joan Marquet i Lacay i Lluís Garriga i Muñoz, directors facultatius i tècnics de l’obra de reforma i ampliació de la Caseta dels Estanyos a la Bastida, terme municipal de Sort, obra promoguda per la senyora Pilar Prat Vidal i que ha estat autoritzada previ informe favorable de la Comissió d’Urbanisme de Lleida, han sol·licitat a l’Ajuntament de Sort autorització per a desplaçar l’edifici uns 15.00 m en sentit est (direcció La Bastida de Sort) per a situar-lo fora de la zona d’influència de la bassa i de les filtracions d’aigua existents (Exp. O-71/12).

En compliment del que es disposa a l’article 48, en relació amb el 49, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la llei d’urbanisme, i 119.2, 58 i disposició transitòria Sisena.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, es fa públic que l’expedient està exposat a les oficines municipals durant el termini de trenta (30) dies per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Sort, 3 de setembre de 2012

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Back to top
Skip to content