Informació pública

ANUNCI DE NOTIFICACIÓ

Aquest Ajuntament tramita l’expedient d’ordre d’execució per raons de seguretat de l’edifici anomenat Casa Maravilla, del nucli agregat de Llessui (ref. U-13/11).

Atès que als arxius municipals consta com a propietària de l’edifici l’empresa D’Andiran SL, radicada fiscalment a Casa Maravilla de Llessui, que d’acord amb la normativa vigent s’ha intentat sense èxit la notificació al domicili fiscal per dos vegades, en horaris diferents, i que el Registre Mercantil ha notificat la inexistència de la dita empresa D’Andiran SL,

Per mitjà del present anunci es notifica aquest procediment a D’Andiran SL, o als qui puguin ser els actuals propietaris de Casa Maravilla de Llessui, i se’ls concedeix tràmit d’audiència per tal que en el termini de quinze dies puguin al·legar el que considerin adient al seu dret en relació amb l’expedient, que podran examinar a Secretaria de l’Ajuntament. Transcorregut l’esmentat termini, el procediment seguirà els tràmits reglamentaris.

Cosa que es notifica a l’empara del que es disposa en l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i disposicions concordants.

Sort, 14 d’agost de 2012

Signat: Llàtzer Sibís Goset
Alcalde de Sort

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Back to top
Skip to content