Informació pública

EDICTE

Per acord del Ple adoptat en sessió de 22 de desembre de 2011, l’Ajuntament de Sort ha aprovat provisionalment la creació de l’Ordenança municipal de Creació de fitxers i protecció de dades (Exp. F-10/11.4).

Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 63.2 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que considerin oportunes durant el termini de 30 dies.

Sort, 23 de desembre de 2011
Llàtzer Sibís Goset, Alcalde de Sort

DESCÀRREGUES

  • Text de l’ordenança [www]
  • Publicació al BOP LLEIDA, núm. 2, data 05/01/2011 [www]

1 Comment

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top