Informació pública

EDICTE

En compliment d’allò que es disposa a l’article 63.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, es fa públic que el text íntegre del Reglament del servei d’abastament d’aigua potable del municipi de Sort ha estat publicat al BOP núm. 177, de 15 de desembre de 2011 (Exp. G-21/08).

Sort, 16 de desembre de 2011
Llàtzer Sibís Goset, Alcalde de Sort

DESCÀRREGUES

  • Reglament del servei d’abastament d’aigua potable del municipi de Sort [www]
  • Publicació de l’aprovació definitiva [www]
  • Publicació al BOP LLEIDA, data 05/01/2012 [www]

1 Comment

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top