Informació pública

EDICTE

L’empresa Conservación de Viales y Asfaltos SL (VIASFALT), que s’ha subrogat en els drets i obligacions de l’empresa CISTERÓ SA, ha sol·licitat la devolució de l’aval dipositat per aquesta darrera empresa per respondre de les seves obligacions com a promotora de les obres de Condicionament de la planta primera del CAP de Sort (Exp. S-48/06).

Cosa que es fa pública per tal que les persones que es considerin interessades puguin formular les al·legacions que creguin convenients durant el termini de 20 dies.

Sort, 12 de desembre de 2011
Signat: Llàtzer Sibís Goset, Alcalde

DESCÀRREGUES

  • Publicació al BOP Lleida, núm. 179, data 20/12/2011 [www]

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top