Informació pública

Per ordre del senyor Alcalde us convoco a la sessió del Ple de l’Ajuntament

Dia: 18 de juliol de 2016 (dilluns)
Hora: 21.00 hores (9 del vespre)
Lloc: Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà
Caràcter: Ordinari

Ordre del dia

01. Aprovar l’acta de la sessió anterior
02. Decrets de l’alcaldia emesos des de l’anterior Ple i ratificació si escau
03. Acords de la Junta de Govern
04. Ratificació de convenis
05. Aprovar proposta dues festes locals per a l’any 2017
06. Aprovar calendari laboral 2016
07. Aprovar definitivament compte general 2016
08. Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Sort – Desclassificació de sòl apte per urbanitzar amb clau III3 a Saurí
09. Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Sort – Desclassificació de sòl apte per urbanitzar, incorporació d’una zona de desenvolupament hoteler i canvi de classificació de dos espais lliures de sòl urbà a sòl apte per urbanitzar a Llessui
10. Mocions al Ple
11. Assumptes de tràmit i administratius
12. Informes de l’alcaldia i dels regidors
13. Precs i preguntes

Sort, 13 de juliol de 2016

Signat: Rocío Arroyo Varea
Secretària de l’Ajuntament de Sort

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top