Informació pública

EDICTE

Per ordre del senyor Alcalde us convoco a la sessió del Ple de l’Ajuntament

Dia: 23 de maig de 2016 (dilluns)
Hora: 21.00 hores (9 del vespre)
Lloc: Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà
Caràcter: Ordinari

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
 2. Decrets de l’Alcaldia emesos des de l’anterior Ple i ratificació si s’escau
 3. Acords de la Junta de Govern
 4. Ratificació de convenis
 5. Modificació puntual NNSSP de regulació de sòl no urbanitzable – distàncies de les instal·lacions d’ús agropecuari als nuclis, als camins i als límits de parcel·la
 6. Suspensió temporal d’atorgament de llicències d’ocupació de via pública per taules i cadires
 7. Esmena règim de sessions (plens ordinaris)
 8. Manifest intenció agermanament amb el poble de Ribadesella, Astúries
 9. Mocions al Ple
 10. Assumptes de tràmit i administratius
 11. Informes de l’Alcaldia i regidors
 12. Precs i preguntes

Sort, 18 de maig de 2016

Signat: Rocío Arroyo Varea
Secretària de l’Ajuntament de Sort

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top