Informació pública

EDICTE RELATIU A LA CONVOCATÒRIA DE PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR LA PLAÇA DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ

Per Decret d’Alcaldia de data 17 de març de 2016 s’ha aprovat la modificació de les Bases de la convocatòria de procés selectiu per a la selecció d’una plaça de personal en règim d’interinitat per cobrir el lloc de treball de Secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Sort que van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província, núm. 51, de 15 de març de 2016.

L’esmentada modificació es transcriu a continuació i es pot consultar a la pàgina web (www.sort.cat) i tauler electrònic de l’Ajuntament de Sort.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals i començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Sort, 17 de març de 2016

Signat: Raimon Monterde Alberich
Alcalde de Sort

DESCÀRREGUES

• Bases reguladores (pdf)
• Publicació al BOP de Lleida (pdf)
• Model sol·licitud (doc), també instància ordinària o per via telemàtica (eTram)

N.B. Les sol·licituds entrades dins del procediment regular per l’edicte de data 09/03/2016 s’incorporen automàticament a aquest procediment. Podeu adreçar les vostres consultes a la bústia info@sort.cat

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top