Informació pública

EDICTE

Exp. I-10/16. Baixes al Padró d’Habitants

Vist el que es disposa a l’acord del Consell d’Empadronament de 27 de juny de 2008, amb els representants locals de FEMP, pel qual les persones estrangeres han de ratificar la inscripció padronal, i atès que no s’ha pogut practicar la notificació per correu postal, es fa públic el llistat de les persones que han de ratificar l’empadronament. Aquestes disposen del termini de deu (10) dies per presentar al·legacions. Cas que  no ho facin seran donades de baixa al Padró municipal d’habitants de Sort.

Visto lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Empadronamiento de 27 de junio de 2008, con los representantes locales de FEMP, por el que las personas extranjeras deben ratificar la inscripción padronal, y dado que no se ha podido practicar la notificación por correo postal, se hace público el listado de las personas que han de ratificar el empadronamiento. Éstas disponen del plazo de diez (10) días para presentar alegaciones. En caso de que no lo hagan serán dadas de baja en el Padrón municipal de habitantes de Sort.

Sort, 26 de gener de 2016

Signat: Raimon Monterde Alberich
Alcalde

Llistat 2016-1

NOM IDENTIFICADOR
Bolbos, Alexandra NIE Y1666930L
Font Sinclair, Nil DNI 53399630R
Gómez Espinosa, Javier Ignacio NIE X81644667N
Motoc, Soltana NIE X7491547X
Muntean, Cati Damaris PASS 51411661
Sinclair, Christine NIE X5156933B
Telcean, Gheorghe NIE X7591202Y
Trif, Dorin NIE 9935897N
Tudor, Diana Maria NIE Y1314458E
Vasiu, Marinel Cosmin NIE X6016644M
Vila Español, Marc DNI 78095893Z

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top