Informació pública

EDICTE

L’Ajuntament de Sort ha aprovat inicialment, en sessió plenària de 13 de novembre de 2015, el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal de Sort al Passatge Particular Pey (Exp. U-12/15).

Cosa que es fa pública en compliment del que es disposa a l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient a les oficines municipals durant el termini d’un mes i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Sort, 3 de desembre de 2015

Signat: Raimon Monterde Alberich
Alcalde de Sort

DESCÀRREGUES

• Document tècnic (pdf)

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top