Normes de participació

De conformitat amb el previst al Reglament regulador del funcionament de la venda ambulant, el mercat setmanal i les fires, que regeix la Fira de la Tardor de Sort 2016, es publiquen les Normes de participació (català-castellà) que inclouen el model de sol·licitud específic.

Important!

  • La fira tindrà lloc els dies 5 i 6 de novembre
  • Termini màxim de presentació de les sol·licituds: 30 de setembre.
  • No presentar o omplir incorrectament els documents normalitzats requerits, implicarà que no es pugui puntuar la proposta enviada i, per tant, quedarà valorada en zero punts.
  • Les sol·licituds s’hauran de presentar a les oficines de l’Ajuntament de Sort o bé enviar per correu certificat. Els interessats podran avançar la sol·licitud per correu electrònic (fira@sort.cat) sempre i quan enviïn l’original signada per correu certificat.
  • Aquelles sol·licituds enviades dins del termini que arribin més tard del dia 30 de setembre, s’hauran d’avançar per correu electrònic (fira@sort.cat) conjuntament amb el justificant de Correus. La persona interessada haurà de vetllar perquè aquestes sol·licituds arribin abans del dia 5 d’octubre per tal de poder ser valorades.
  • Es valorarà poder certificar l’elaboració artesanal dels productes exposats.
  • A l’hora de fer la sol·licitud, es recomana consultar a les Normes de participació les especificacions per als sectors reconeguts a la Fira de la Tardor
  • És imprescindible complir amb el que estableix el Reglament, les Normes de participació i qualsevol de les normatives que afectin a l’activitat desenvolupada

Nota: No s’admetran a tràmit les sol·licituds que no s’hagin presentat segons el model específic d’aquesta anualitat. Aquelles sol·licituds presentades amb anterioritat a la publicació d’aquestes normes i models caldrà reformular-les d’acord amb la previsió continguda en aquestos. No és un criteri de selecció la participació continuada a la Fira.

Per a més informació, contacteu amb l’Ajuntament de Sort.

AJUNTAMENT DE SORT
Comitè Organitzador de la Fira de Tardor de Sort 2016
C. Dr. Carles Pol i Aleu, 13 25560 Sort Lleida
Telèfon: 973 620 010 (de dilluns a divendres de 10 a 14h)
Correu electrònic: fira@sort.cat

 

Back to top
Skip to content