Xollada d’Ovelles amb Tisora i Fireta de Sant Joan

Xollador amb tisores apunt per xollar ovelles

Organitzen: Ajuntament de Sort, ACOXI i Parc Natural de l’Alt Pirineu

Back to top
Skip to content