Cursos de català

CURSOS DE CATALÀllengua catalana mailchimp
Servei Comarcal d’Acollida del Pallars Sobirà

Nivell Bàsic 1 + Grup de Conversa
Esterri d’Àneu
Lloc: Locals Socials · C/Major, 77
Horari: dijous de 15.30 a 17.30 h
Inici: Novembre 2013

Nivell Intermedi
Sort
Lloc: Consell Comarcal del Pallars Sobirà · C/Mig, 9
Horari: dimecres de 09.00 a 11.00 h
Inici: Novembre 2013

Més informació i inscripcions: Servei d’Immigració · Serveis Socials
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
serveissocials@pallarssobira.cat · Tel. 973 620 107

El Servei Comarcal d’Acollida a Persones Estrangeres Immigrades i els Serveis Socials del Consell Comarcal del Pallars Sobirà organitzen cursos de català per a persones  no catalanoparlants de diversos nivells acreditats pel Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta tardor estan previstos dos cursos, un nivell bàsic d’una durada de 30 hores a Esterri d’Àneu i un curs de nivell intermedi de 45 hores de durada a Sort.
Els cursos de nivell bàsic són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen desenvolupar les habilitats de comprensió i producció orals, amb la finalitat que l’aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana.
El nivell intermedi va adreçat a persones que entenen i són capaços d’utilitzar en gran part la llengua oral, i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit i oralment en varietat estàndard i en diferents registres, de manera prou precisa, fluïda i correcta perquè pugui ser comprensible per al receptor i amb un grau de coherència i adequació acceptables.

Organitzen: Consell Comarcal del Pallars Sobirà · Departament de Benestar Social i Família · Consorci per a la Normalització Lingüística

0 Comentaris

Encara no hi ha cap comentari

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top