Condicions per a la reobertura de locals comercials i de serveis i pràctica de l’esport

Avui diumenge, 3 de maig, s’ha publicat al BOE l’Ordre SND/388, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius, així com la pràctica de l’esport professional i federat.

En el marc de la Fase 0 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat aquesta disposició legal regula la tornada al funcionament dels establiments comercials i de serveis com ara restauració dels quals es va ordenar el tancament per Reial Decret 463/2020, de 14 de març; els establiments de venda de productes essencials que estaven autoritzats a l’obertura poden continuar oberts en les mateixes condicions que fins ara.

Segons la disposició final tercera, d’entrada en vigor i vigència, aquesta s’inicia la propera mitjanit (00:00 hores del dia 4 de maig de 2020).

A continuació us presentem un resum de les mesures més destacades, per qualsevol ampliació o dubte sobre aquesta informació us remetem als enllaços a l’Ordre SND/388/2020 i el Pla de transició.

Condicions per a l’obertura al públic d’establiments i locals comercials i de serveis

 • Aquesta ordre és d’aplicació als locals comercials i d’activitats de serveis professionals que tinguin una superfície inferior a 400 m²
 • No es permet l’accés lliure de la clientel·la, cal establir un sistema de cita prèvia que garanteixi que en tot moment hi hagi només un client per treballador
 • Es mantindran les distàncies de seguretat amb els clients, i si això no fos possible s’intal·laran mostradors i mampares
 • S’establirà un horari preferent per als majors de 65 anys coincident amb les seves franges horàries de passeig i activitat física (nota: si bé a Sort per nombre d’habitants no s’apliquen aquestes franges, a efectes orientatius recordem que són de 10 del matí a 12 del migdia i de 7 a 8 de la tarda)
 • Si escau, segons el tipus d’establiment o servei, es pot establir un sistema de recollida a l’interior del local a partir de comanda prèvia sempre que s’evitin aglomeracions al mateix local o als accessos
 • Els desplaçaments a aquests locals i establiments només es podran realitzar dins el municipi de residència del client

Mesures d’higiene d’aplicació als establiments i locals amb obertura al públic

 • Caldrà netejar i desinfectar aquests locals almenys dos cops al dia, amb especial atenció a les superfícies de contacte freqüent, com ara poms de portes, mostradors, mobles, màquines dispensadores, el terra dels locals, aixetes, etcètera
 • Una d’aquestes neteges tindrà lloc, obligatòriament, en finalitzar la jornada laboral
 • S’utilitzaran desinfectants a base de lleixiu (dilució d’1:50) o aquells que tinguin l’autorització del Ministeri de Sanitat
 • Després de cada neteja, els materials utilitzats i els equips de protecció invididual (EPIs) es rebutjaran de manera segura
 • Es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball a cada canvi de torn, inclosos mostradors, mampares, teclats, terminals TPV, pantalles tàctils, eines de treball, etc.
 • Si en l’establiment hi ha més d’un treballador atenent al públic, les mesures de neteja s’estendran també a les zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, lavabos, cuines i àrees de descans
 • Es procedirà al rentat i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball, amb cicles de rentat entre 60º i 90º; si no hi ha uniformes, les mateixes mesures s’hauran de prendre amb la roba dels treballadors
 • Es garantirà una ventilació adequada dels establiments i locals comercials
 • No es permetrà la utilització dels lavabos dels establiments comercials per part dels clients
 • Tots els establiments i locals hauran de disposar de papereres, si és possible amb tapa i pedal, on dipositar mocadors i altres materials de rebuig, que s’hauran de netejar de forma freqüent i almenys un cop al dia

Mesures de prevenció de riscos pel personal que presta servei en establiments i locals oberts al públic

 • No es podran incorporar al lloc de treball aquells treballadors que en el moment de l’obertura estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnòstic o símptomes de la COVID-19 o haver estat en contacte amb una persona diagnosticada
 • Tots els treballadors hauran de disposar d’equips de protecció individual adequats al nivell de risc del seu lloc de treball, així com gels hidroalcohòlics o si això no fos possible aigua i sabó
 • L’ús de mascaretes és obligatori quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres entre treballador i client o entre els mateixos treballadors
 • El fitxatge amb emprenta dactilar serà substituït per altres mesures de control horari que garanteixin les mesures higièniques adequades
 • L’organització dels torns i disposició dels llocs de treball tindrà en compte la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres
 • La distància entre el venedor i el client serà d’almenys un metre quan es disposi d’elements de protecció o dos metres si no es compta amb aquests elements
 • Els establiments que per la naturalesa del servei no permetin aquest distanciament – perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia – hauran d’utilitzar equips de protecció individual per a la protecció tant del treballador com del client; en aquests establiments, els clients hauran d’estar com a mínim a dos metres els uns dels altres
 • Si un treballador presenta símptomes compatibles amb l’enfermetat, haurà d’abandonar el seu lloc de treball i demanar valoració mèdica del seu estat de salut

Mesures de protecció i higiene per als clients d’establiments i locals comercials i de serveis

 • El temps de permanència a l’interior dels locals serà l’estrictament necessari per a realitzar la compra o rebre la prestació del servei
 • En els establiments on es pugui atendre més d’un client alhora caldrà assenyalar de forma clara la distància de seguretat intepersonal entre els clients, amb marques al terra o senyalització
 • Un mateix treballador no podrà atendre més d’un client alhora
 • Caldrà posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat virucida a l’entrada del local
 • En els establiments i locals comercials amb zones d’autoservei aquest servei l’haurà de prestar un treballador per tal d’evitar la manipulació directa dels productes per part dels clients
 • No es podran posar a disposició dels clients productes de prova
 • En els establiments de comerç tèxtil i d’arranjament de roba es desinfectaran els provadors després de cada ús

Condicions per al desenvolupament d’activitats d’hostaleria i restauració

 • No es permet el consum a l’interior dels establiments
 • Aquests establiments podran realitzar serveis d’entrega a domicili o recollida per part dels clients a l’interior del local
 • S’establirà un sistema de repartiment preferent per a persones majors de 65 anys, persones dependents o altres col·lectius vulnerables per la COVID-19
 • En els serveis de recollida a l’interior de l’establiment, s’haurà de realitzar la comanda telefònicament o en línia i l’establiment fixarà l’horari de recollida, evitant aglomeracions en els accessos a l’establiment
 • En aquesta recollida caldrà garantir la separació física o, quan això no sigui possible, instal·lar mostradors o mampares
 • Els establiments només podran romandre oberts al públic durant l’horari de recollida de comandes

Mesures de prevenció de riscos per al personal dels establiments d’hostaleria i restauració

 • No es podran incorporar al lloc de treball aquells treballadors que en el moment de l’obertura estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnòstic o símptomes de la COVID-19 o haver estat en contacte amb una persona diagnosticada
 • Tots els treballadors hauran de comptar amb equips de protecció invididual adequats al seu nivell de risc, com a mínim mascaretes, i tenir a la seva disposició gels hidroalcohòlics d’activitat virucida i/o sabó i aigua

Mesures d’higiene i d’aforament per als establiments d’hostaleria i restauració

 • Caldrà que els clients disposin a l’entrada de l’establiment de gels hidroalcohòlics d’activitat virucida
 • Així mateix, hauran de disposar a la sortida de papereres amb tapa d’accionament no manual
 • El temps de permanència a l’interior de l’establiment serà l’estrictament necessari per a la recollida de comandes
 • En els establiments on es pugui atendre més d’un client alhora caldrà assenyalar de forma clara la distància de seguretat intepersonal entre els clients, amb marques al terra o senyalització
 • Un mateix treballador no podrà atendre més d’un client alhora
 • Si no es pot atendre individualment a més d’un client alhora l’accés a l’establiment es realitzarà de manera individual, sense que hi puguin coincidir a l’interior més d’un client excepte si es tracta d’un adult acompanyat per una persona amb discapacitat, menor o gent gran

Condicions per a la pràctica de l’activitat esportista professional

 • Els esportistes professionals o els que tinguin la qualificació d’alt nivell del Consell Superior d’Esports podran realitzar entrenaments de forma individual, a l’aire lliure, dins els límits de la província, accedient als espais naturals en què hagin de realitzar la seva activitat esportiva (rius, embassaments…) utilitzant l’equipament necessari
 • Els entrenaments s’hauran de desenvolupar seguint les mesures de distanciament social i higiene habituals en el marc de la prevenció de la COVID-19
 • Els esportistes que es trobin en aquest cas podran comptar amb l’acompanyament d’un altre esportista per realitzar la seva activitat esportiva quan sigui estrictament necessari, utilitzant tots dos mascaretes
 • La duració i l’horari dels entrenaments seran els necessaris per al manteniment adequat de la forma esportiva
 • Si és necessari, podrà presenciar els entrenaments la persona que exerceixi les tasques d’entrenador
 • Amb caràcter general, la distància de seguretat interpersonal serà de dos metres, excepte bicicletes, patins o similars, quan serà de deu metres

Condicions per a la pràctica de l’activitat esportista federada

 • Els esportistes federats no inclosos a l’apartat anterior podran realitzar entrenaments individuals, en espais a l’aire lliure, dos cops al dia, entre les 6:00 i les 10:00 hores i les 20:00 i les 23:00 hores, dins dels límits del terme municipal on tenen residència
 • Si és necessari per a la seva activitat podran accedir als espais naturals on l’hagin de desenvolupar, com ara rius i embassaments
 • Si en la modalitat esportiva hi participen animals, es podrà realitzar la pràctica a l’aire lliure de manera individualitzada allà on es trobin aquests animals, amb cita prèvia i durant el període de temps esmentat
 • Caldrà respectar la distància de seguretat intepersonal de dos metres excepte en el cas de bicicleta, patins o similars, quan haurà de ser de deu metres

2 Comentaris

Fer un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Back to top
Skip to content