Carta de comiat d’Imma Ricart Aldomà

Carta de comiat de regidora de l’Ajuntament de Sort

Com a comiat vull fer revisió de la meva estada com a regidora, de l’oposició.

Han estat uns anys difícils pel paper que m’ha tocat desenvolupar. Un cop arribats al punt de cloenda vull dir que estic satisfeta pels temes que he pogut plantejar, tant pels que s’han tirat endavant com en els que he trobat un rebuig per part de la majoria dels regidors, que de tot se n’aprèn.

He trobat a mancar poder participar en igualtat de condicions aportant la meva visió de les coses, penso que s’ha desaprofitat el talent que hagués pogut aportar. També he trobat a mancar informació de qualitat sobre tots els temes i un espai de diàleg i deliberació sobre qüestions importants.

Només dir que espero que en la nova etapa de l’Ajuntament es pugui millorar la participació del conjunt de la població en la casa de tots i la tasca dels nous regidors.

Signat: Imma Ricart Aldomà
Sort, 10 de juny de 2015

Resum de les accions realitzades per la regidora Imma Ricart, a l’Ajuntament de Sort, durant el període 2011-2015

11 Juny 2011. En la constitució de la nova corporació, al torn obert de paraula, vaig preguntar pels objectius de la corporació i de cada regidor, també pel programa de CiU; vaig demanar fomentar la transparència i la participació ciutadana; respecte al debat sobre retallades de serveis públics que afecten a Sort vaig preguntar com s’apliquen i per què no s’informa.

• Vaig participar en la Plataforma d’usuaris i treballadors en defensa de la sanitat pública, contra les retallades en Saluit, amb manifestacions cada dimecres a les 14 h. davant del CAP Sort, des de juny 2011 fins desembre 2012.

19 Octubre 2011. Presentació al Ple d’una moció en contra de les retallades sanitàries que representen una davallada en la qualitat del servei donat a la població i d’un dret dels ciutadans. La moció es va rebutjar per 6 vots en contra.

24 Gener 2012. Presentació al Ple d’una moció en contra de la reducció de freqüència del tren Lleida-Pobla de Segur i sol·licitant la coordinació amb servei públic d’autobusos que connecti amb les poblacions del Pallars Sobirà.

10 Març 2012. Es constitueix la Coordinadora en defensa de la sanitat pública.

14-24 Març 2012. Organització de Jornades de Salut a Sort.

5 Abril 2012. Moció al Ple reclamant la modificació de la taxa de pregons i denunciant l’arbitrarietat en cobrar només els pregons sol·licitats pels usuaris de la sanitat pública. També es sol·licita el foment de la participació i de les activitats socials, així com la transparència en temes de finances. També sol·licitem participar en les comissions especialitzades del Ple per reflectir al pluralisme dels plens.

12 Octubre 2012. En el Ple es vota contra la Modificació d’ordenances fiscals, Compte general de l’exercici de 2011 i Adequació a les mesures d’estabilitat pressupostària.

28 Febrer 2013. Moció al Ple per regular i autoritzar la participació dels petits agricultors i artesans de la comarca al mercat setmanal de Sort. La moció es va aprovar per 10 vots a favor.

14 Maig 2013. Moció al Ple per a la modificació de la llei hipotecària, proposada per la PAH. La moció es va aprovar per 10 vots a favor.

• Mocions presentades el 14 Maig 2013 i el 27 Febrer 2014 per a la creació d’un Centre de Dia de Salut Mental a Sort i per a l’organització d’una associació de voluntariat, a Sort. Les mocions es van aprovar per 10 vots a favor.

24 Juliol 2013. CiU informa que s’havia parlat del projecte del Centre de Dia amb el conseller de Benestar Social, sr. Saura.

16 Desembre 2013. Moció al Ple reclamant en contra de la pèrdua de la compensació del menjador escolar gratuït per als alumnes dels pobles agregats d’ensenyament obligatori de primària i secundària que han de desplaçar-se a Sort.

27 Febrer 2014. Moció al Ple per demanar mesures en habitatges i locals de veïns del municipi que ho sol·licitin, amb equip portàtil de mesura de nivell d’emissions electromagnètiques.

27 Febrer 2014. Moció al Ple per no promoure el consum d’alcohol en les activitats que organitzi l’Ajuntament i supervisar el paper exemplificatiu de les persones que per encàrrec municipal participen en aquestes activitats, així com vetllar pel compliment de la llei de prohibició de venda de begudes alcohòliques als menors de 16 i 18 anys.

10 Novembre 2014. El Ple aprova donar a conèixer les anàlisis d’aigua al municipi de Sort, sobre la qualitat de l’aigua per a consum humà.

12 Febrer 2015. Moció al Ple reclamant la solució per a la ubicació definitiva de la Biblioteca Comarcal de Sort, proposada per la CUP i presentada per la regidora Imma Ricart. Aprovada per 10 vots a favor.

12 Febrer 2015. Moció al Ple proposada per la CUP i presentada per la regidora Imma Ricart de suport a la Iniciativa Legislativa Popular presentada per la PAH de Catalunya per implementar mesures urgents per fer front a l’emergència en matèria d’habitatge i a la pobresa energètica. Aprovada per 10 vots a favor.

12 Febrer 2015. Moció al Ple per vetllar perquè no es produeixin irregularitats comercials en la venda de formatges artesanals en la Fira de Tardor de Sort. Aprovada per 10 vots a favor.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back to top