Dades municipals

Algunes dades del municipi: superfície, densitat de població i resum del padró d'habitants del municipi de Sort. S'actualitza tot sovint.

Extensió del terme municipal: 105.07 km2
Padró d’habitants: 2.152 habitants (Resum a 1/1/2017)

Nucli Total Homes Dones
Altron 50 20 30
La Bastida 31 15 16
Bernui 20 9 11
Bressui 17 9 8
Castellviny 4 0 4
Enviny 27 17 10
Llarvén 13 7 6
Llessui 98 42 56
Montardit de Baix 112 51 61
Montardit de Dalt 26 13 13
Olp 39 21 18
Pujalt 34 22 12
Seurí 22 11 11
Sorre 12 8 4
Sort 1.647 8204 823
Total municipi 2.152 1.069 1.083

Més dades a Idescat i a l’INE

Vols compartir-ho?

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Netvibes
  • RSS
  • LinkedIn
  • PDF

Aví­s Legal | Desenvolupament web Pirineuweb.com