Cartografia

Carrerer

Límits administratius (ICC), Equipaments (Localret) i Cadastre (DGC). Es pot buscar per carrer, topònims, adreça postal (cadastre) o per referència cadastral

Mapes

Base cartogràfica (IGN), Geològics (ICC), Usos del sòl (CREAF), Medi ambient (DMAH), Eixos Viaris (ICC), Límits administratius (ICC), Equipaments (Localret) i cadastre (DGC). Es pot buscar per carrer, topònims, adreça postal (cadastre) o per referència cadastral

Geomapa de l’Alt Pirineu i Aran

Vols compartir-ho?

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Netvibes
  • RSS
  • LinkedIn
  • PDF

Aví­s Legal | Desenvolupament web Pirineuweb.com