Fira de tardor de Sort

Us presentem el programa d'activitats de la Fira de Tardor 2016

Normes de participació per la Fira de Tardor de Sort 2017

De conformitat amb el previst al Reglament regulador del funcionament de la venda ambulant, el mercat setmanal i les fires, que regeix la Fira de la Tardor de Sort 2017, es publiquen les Normes de participació (català-castellà) que inclouen el model de sol·licitud específic, que també podeu descarregar directament (general / expositors locals)

Important!

 • La fira tindrà lloc els dies 4 i 5 de novembre
 • Termini màxim de presentació de les sol·licituds: 15 de setembre
 • No presentar o omplir incorrectament els documents normalitzats requerits, implicarà que no es pugui puntuar la proposta enviada i, per tant, quedarà valorada en zero punts, quedant directament exclosa del procés.
 • Les sol·licituds s’hauran de presentar a les oficines de l’Ajuntament de Sort pels següents mitjans:
  * presentació electrònica mitjançant tràmits en línia (instància genèrica adjuntant petició)
  * correu postal certificat
  * presencialment (adreça i horari de les oficines municipals)
 • Aquelles sol·licituds enviades per correu postal certificat dins del termini que arribin més tard del dia 15 de setembre, s’hauran d’avançar obligatòriament per correu electrònic (fira@sort.cat) conjuntament amb el justificant de Correus. La persona interessada haurà de vetllar perquè aquestes sol·licituds arribin abans del dia 20 de setembre per tal de poder ser valorades.
 • A l’hora de fer la sol·licitud, es recomana consultar a les Normes de participació les especificacions per als sectors reconeguts a la Fira de la Tardor
 • És imprescindible complir amb el que estableix el Reglament, les Normes de participació i qualsevol de les normatives que afectin a l’activitat desenvolupada

Nota: No s’admetran a tràmit les sol·licituds que no s’hagin presentat segons el model específic d’aquesta anualitat. Aquelles sol·licituds presentades amb anterioritat a la publicació d’aquestes normes i models caldrà reformular-les d’acord amb la previsió continguda en aquestos. No és un criteri de selecció la participació continuada a la Fira.

Per a més informació, contacteu amb l’Ajuntament de Sort.

AJUNTAMENT DE SORT
Comitè Organitzador de la Fira de Tardor de Sort 2017
C. Dr. Carles Pol i Aleu, 13 25560 Sort Lleida
Telèfon: 973 620 010 (de dilluns a divendres de 10 a 14h)
Correu electrònic: fira@sort.cat

 

Vols compartir-ho?

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Netvibes
 • RSS
 • LinkedIn
 • PDF

Aví­s Legal | Desenvolupament web Pirineuweb.com