Normativa urbanística

Mapa Urbanístic de Catalunya

 • Accediu a la URL http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html
 • Acoteu per comarca i municipi o bé cerqueu per expedient la referència 1997/000425/L
 • Un cop dins el Mapa Urbanístic de Catalunya o clicant “veure mapa” a l’expedient referenciat, incorporeu la capa “municipal” de codificació i les capes “classificació del sòl” i/o “límits de classificació”
 • Hi trobareu indicades a cada parcel·la el codi urbanístic les característiques del qual trobareu al fitxer pdf de Normes subsidiàries de planejament municipal, text refòs

Infraestructura comuna de telecomunicacions (ICT)

Icona+ICTciutadaDes de fa més de 10 anys, els edificis plurifamiliars de nova construcció han de disposar obligatòriament d’una infraestructura comuna de telecomunicacions (ICT). Aquesta infraestructura resulta cabdal a l’hora de garantir l’accés senzill, lliure i de qualitat als diferents serveis de telecomunicacions que es reben en els habitatges.
Més informació a www.gencat.cat/ict/ciutada

Vols compartir-ho?

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Netvibes
 • RSS
 • LinkedIn
 • PDF

Aví­s Legal | Desenvolupament web Pirineuweb.com